Activitatea în cifre
 
 
 
În cei peste 20 ani de activitate Asociația CREST a implementat în calitate de aplicant principal sau partener al altor entități juridice peste 80 de proiecte / programe din finanţări nerambursabile interne şi externe cu un buget cumulat de peste 6.000.000 euro.
Principalii finanţatori ai acestor proiecte / programe au fost / sunt:
 • Uniunea Europeană:
  • Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020;
  • Programul Interreg Romania-Ungaria 2014-2010;
  • Comisia Europeană prin Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții – Subprogramul Leonardo da Vinci;
  • Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
  • Programul CBC ENPI 2007-2013;
  • Programul Facilitatea de Tranziție 2007;
  • Programul Phare Tacis 2006;
  • CBC România-Ucraina 2004-2006;
  • CBC România-Ungaria 2004-2006;
  • Programele RO0007, RO0008, Access, Phare 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006;
 • Banca Mondială;
 • Pactul de Stabilitate Pentru Europa de Sud Est;
 • Fundaţia Charles Stewart Mott;
 • German Marshall Fund;
 • Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti;
 • Trust for Cicil Society in Central & Eastern Europe;
 • Fundaţia Carpatica;
 • Fundaţia Soros;
 • Asociația Sequoia – Franța;
 • Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.