Bilanţuri financiare
 
 
 
Asociația CREST s-a înfiinţat în anul 1998 ca unicul program al Fundaţiei Hygeia. În luna octombrie 2002 la iniţiativa organizaţiei mamă, Fundaţia Hygeia, CREST a dobândit personalitate juridică proprie. Activităţile, proiectele şi programele CREST iniţiate până în 12.2002 s-au finalizat sub egida Fundaţiei Hygeia, cele începute din anul 2003 s-au derulat sub tutela Asociaţiei CREST.

În consecinţă, pentru
  • perioada 1998-2001 situaţia financiară a Asociatiei CREST este reflectată prin Bilanţurile contabile la sfârşit de an ale Fundaţiei Hygeia
  • perioada 2002-2007 situaţia financiară a Asociatiei CREST este reflectată prin Bilanţurile contabile la sfârşit de an ale Fundaţiei Hygeia şi ale Asociaţiei CREST
  • anul 2008 situaţia financiară a Asociatiei CREST este reflectată prin Bilanţul contabil la 31 decembrie 2008 al Asociaţiei CREST

Situaţiile financiare prezentate nu includ:
  • veniturile şi cheltuielile aferente proiectelor derulate de Asociatia CREST în calitate de partener în care evidenţa financiară s-a realizat prin contabilitatea partenerului principal
  • aporturile în natură ale Asociatiei CREST la implementarea proiectelor în care acesta a fost implicat
Bilanţurile prezentate conţin informaţii de utilitate publică şi sunt identice cu cele prezentate pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice.