Dezvoltare organizaţională
 
 
 
În concordanţă cu obiectivele sale, Asociatia CREST implementează activităţi, proiecte şi programe de consultanţă, instruire şi asistenţă tehnică în următoarele domenii ale managementului organizaţional:
 • administrarea biroului
 • comunicare eficientă
 • dinamica grupurilor şi formarea echipelor
 • formare de formatori
 • întreprinderea socială
 • juridic
 • leadership
 • limbi străine (engleză, germană)
 • management financiar
 • management strategic
 • managementul calităţii
 • managementul conflictelor
 • managementul parteneriatelor
 • managementul proiectelor
 • managementul resurselor umane
 • managementul schimbării
 • managementul timpului
 • managementul voluntarilor în cadrul organizaţiilor civile
 • marketing general
 • marketing social
 • relaţii publice
 • sănătate şi securitate în muncă
 • strângere de fonduri în cadrul organizaţiilor civile
 • structuri de conducere în organizaţii civile
 • tehnici de negociere
 • utilizarea tehnicii de calcul