Domenii sectoriale
 
 
 
Domeniile sectoriale vizate de activităţile şi proiectele Centrului sunt:
 • dezvoltare comunitară şi regională
 • turism
 • dezvoltarea resurselor umane
 • protecţia mediului
 • cooperare transfrontalieră
 • educaţie
 • tineret
 • social
 • sănătate
 • gender
 • cultură
 • agricultură
 • infrastructură
 • dezvoltarea intreprinderilor mici şi mijlocii