Fundatia Hygeia
 
 
 
Fundaţia Hygeia a fost înfiinţată la iniţiativa a doi medici, dornici de a contribui la soluţionarea problemelor actuale ale societăţii româneşti, prin:
  • educaţia sanitară şi socială a categoriilor defavorizate
  • formarea şi perfecţionarea cadrelor din domeniile sanitar şi social
  • distribuirea de ajutoare umanitare celor cu situaţie materială precară
  • dezvoltarea sectorului civil al regiunii


În perioada 07.1995 şi 11.1998 au fost derulate următoarele activităţi:
  • 34 de întâlniri, dezbateri, seminarii pe teme de educaţie sanitară şi socială
  • distribuirea de donaţii umanitare (alimente, îmbrăcăminte, cărţi, publicaţii de specialitate şi alte bunuri) în valoare de peste 8.600 USD, în parteneriat cu Organizaţia Caritas Satu Mare
  • înfiinţarea unui centru de resurse în parteneriat cu Organizaţia Caritas Satu Mare
După înfiinţarea programului Asociatiei CREST în noiembrie 1998, toate activităţile şi proiectele Fundaţiei Hygeia s-au derulat sub egida programului.

COORDONATE DE ÎNREGISTRARE
Denumirea organizatiei: Fundaţia Hygeia
Cod de înregistrare fiscală: 7770430
Act de înfiinţare: Sentinţa Civilă 5/PJ/F/23.06.1995 a Judecatoriei Satu Mare
Sediu social: România, 440069 Satu Mare, Judeţul Satu Mare Str.Alexandru Odobescu Nr.48