Sajtó mappa
 
 
 
A CREST Forrásközpont tevékenysége sajtó mappája révén is kivetíthető, amely több mint 1.100 cikket tartalmaz, melyek több mint 90 kiadványban jelentek meg, 1998 és 2014 között, Romániában és Magyarországon.

Lentebb a található egy válogatás a CREST Forrásközpont tevékenységeiről közzétett sajtóközleményekből időrendi sorrendben és tematikusan rendezve:

2010.06A Szatmári Megyei Sürgősségi Kórház CBC HU pályázata Proiect CBC HU Spital SM
2010.02Civilsuli Szatmáron Civilsuli la Satu Mare
2009.12Menedzser asszisztens álláshirdetés Anunt angajare asistent manager
2009.05 Phare CBC pályázat Ukrajnával partnerségben - Multikulturális témában Proiect Phare CBC Ucraina - Multicultural
2009.01Az EDIT pályázat indítása Lansarea proiectului EDIT
2008.08Phare CBC pályázat Ukrajnával partnerségben - Multikulturális témában Proiect Phare CBC Ucraina - Multicultural
2008.06Pályázat a munkanélküliek támogatásáért Proiect cursuri pentru şomeri
2008.06Az Erdélyi Kárpát Egyesület pályázata a CREST-tel partnerségben Proiect Asociaţia Carpatină Ardeleană - CREST partener
2008.05Pályázat partnerségben a Szatmári Fizikai Sérültek Egyesületével Proiect în parteneriat cu AHFv
2007.10Román-magyar határon átnyúló páylázat Proiect transfrontalier RO-HU
2007.09Műanyagpalackok gyűjtése - CREST által biztosított díj Colectare peturi - premiu asigurat de CREST
2007.06Művésztelep indul Mezőpetriben Muvesztelep indul Mezopetriben
2007.03Faluturizmus fejlesztése pályázat Proiect Dezvoltarea turismului rural
2007.03Mikrobiológus álláshirdetés Nyiregyházára Anunt angajare microbiolog Nyiregyhaza
2007.02Petri pályázatok Proiecte Petreşti
2007.02Minőségi szolgáltatások a nonprofit szervezeteknek projekt Proiect Servicii de calitate pentru ONG-uri
2007.01CREST által szervezett tanfolyamok Cursuri organizate de CREST
2006.10Öko-Nevelés pályázat Proiect Eco-Educaţie
2006.09Teleházak TeleCentrev
2006.09Pályázat kidolgozás és menedzsment tanfolyamok Curs de Elaborarea şi managementul proiectelor
2006.09A CBC RO-HU pályázat elnyerése Câştigarea proiectului - CBC RO-HU
2005.10Civil Társadalom Fejlesztése program - Fornetti Programul Dezvoltarea societatii civile - Fornetti
2005.10Barátok köre Ópályban és Kávás Polgármesteri Hivatal együttműködése Parteneriatul Cercul prietenilor din Opaly şi Primăria Căuaş
2005.04Civil szektor fejlesztése projekt Proiect Dezvoltarea sectorului civil
2005.04CREST Teleház felavatása Inaugurarea TeleCentrelor CREST
2005.02Intejú dr.Hejja Botondal- 2% -al kapcsolatos problémák Interviu Hejja Botond- problematica 2%
2005.01Pályázat kidolgozás és menedzsment tanfolyamok Cursuri de Elaborarea şi Managementul Proiectelor
2005.01Együttműködés a Petri község polgármesteri hivatalával Colaborare cu primăria comunei Petreşti
2005.01Álláshirdetés Anunţ angajare
2004.09ERMACISZ alapítása Fondare ERMACISZ
2004.08Teleház Magyarcsaholyban TeleCentrul din Cehăluţ
2004.07Szociális segély Petriben Seminar de asisteţă socială la Petreşti
2004.06Petri teleház Telecentrul din Petreşti
2004.05Interjú Csengeri Zsolttal Magyarország az EU-hoz való csatlakozásáról Interviu cu Csengeri Zsolt despre aderarea Ungariei la UE
2004.05Öregek otthona Avasfelsőfaluban Centru de zi pentru vârstnici la Negreşti Oaş
2004.04ACCES - jogi tanácsadási szolgáltatás Kaplonyban ACCES - Serviciu de consultanţă juridică Căpleni
2004.04ACCES - jogi tanácsadási szolgáltatás ACCES - Serviciu de consultanţă juridică
2004.03Vállalkozók találkozója Întâlnire de întreprinzători
2004.02Nevelő jellegű CD-k az Erdélyi Kárpát Egyesülettel együttműködésben CD-uri educative în colaborare cu Asociaţia Carpatină Ardeleană
2004.02ACCES - Teleházvezetők találkozója ACCES - Întâlnire coordonatori de TeleCentre
2004.01Faluturizmus - községfejlesztés jövője Turismul Rural - viitorul dezvoltării comunitare
2004.01 1% a nonprofit szervezeteknek projekt Proiectul 1% pentru ONG-uri
2004.01PHARE - CBC Tricotex Óvoda PHARE - CBC Gradinita Tricotex
2004.01PHARE - CBC 2002 PHARE - CBC 2002
2003.11Tanfolyam kis és közép vállalkozóknak Tasnádon Curs IMM Tăşnad
2003.11Nonprofit szervezetek katalógusa Catalog ONG
2003.10Állampolgárok informálása az önkéntes munkáról Informarea cetăţenilor despre activităţile de voluntariat
2003.10Községfejlesztés Konferencia Szlovákiában Conferinţa de dezvoltare comunitară în Slovacia
2003.08Szmítógép adomány Franciországból Donaţie calculatoare din Franţa
2003.07Helyi Források pályázat Proiect Resurse Locale
2003.06Községfejlesztés Határok nélkül pályázat Proiect Dezvoltare Comunitară Fără Graniţe
2003.06ACCES pályázat Proiect ACCES
2003.05Képzett Humánerőforrás pályázat Proiect Resursa Umană Calificată
2003.05Agroturizmus páylázat Proiect Agroturism
2003.04Menedzseri és Folyamatos Oktatás Központ pályázat Proiect Centrul de formare managerială şi continuă
2003.03Nonprofit szervezetek ellenzéke a parlamenti határozattal szemben Opoziţia ONG-urilor la decizia Parlamentului
2003.03TeleFormer Központ Centrul TeleFormer
2003.02Együtt a Vidékfejlesztésért című pályázat Proiect Impreună pentru Dezvoltare Rurală
2003.02Parlamenti határozat az nonprofit szervezetek alapításáról Decizia Parlamentului cu privire la înfiinţarea ONG-urilor
2003.01Peace Corps önkéntes a CREST-nél Voluntar Peace Corps la CREST
2003.01Állampolgári Részvétel pályázat Proiect Participare Cetăţenească
2003.01Econcordia Tricotex pályázat Proiect Econcordia Tricotex
2003.01Teleház program Program Telecentru
2003.01Civil stféra bemutatása a szatmári RMDSZ kongresszuson Prezentarea sferei civile la Congresul UDMR la Satu Mare
2003.01A petri Teleház tevékenységénak bemutatása Prezentarea activităţii TeleCentrului din Petreşti
2003.01CREST szolgáltatások bemutatása - partnerségi együttműködések Prezentare CREST servicii colaborare parteneriate
2003.01CREST együttműködés - Szatmári Caritas Colaborare CREST - Caritas Satu Mare
2002.08Képzett Humánerőforrás című pályázat Proiectul Resursa Umană Calificată
2002.07Szükség van rád! című pályázat Proiect E Nevoie de Tine!
2002.05ISO Emisszio pályázat a FDEC támogatásával Proiect ISO Emisszio finanţat FDEC
2002.01Civil társadalom Societatea civilă
2002.01Részvételen alapuló tervezés vagy helyi szintű demokrácia című pályázat Proiect Planificare Participativă sau Democraţie la Nivel Local
2002.01Községi Szervezetek az Oktatásért és Informálásért vidéken című pályázat Proiect Organizaţii Comunitare pentru Formare şi Informare în Mediul Rural
2002.01Teleház, a közösség lelke című program Program Telecentru Inima Comunităţii
2002.01CREST szolgáltatások bemutatás - partnerségi együttműködés Prezentare CREST servicii colaborare parteneriate
2001.12Peace Corps önkéntes érkezése Sosire voluntar Peace Corps
2001.122001 CREST Évi Jelentése Raport Anual CREST 2001
2001.12Pályázat kidolgozása tanfolyam szervezése Organizare curs Elaborarea Cererilor de Finanţare
2001.11Részvétel a Sérültek Nemzetközi Konferenciáján Participare la Conferinţa Internaţională a Persoanelor cu Handicap
2001.10Határon átnyúló pályázatok a Nyírség régióval Proiecte transfrontaliere cu regiunea Nyírség
2001.10Nemzetközi Internet Konferencián való részvétel Participare la Conferinţa Internaţională Internet
2001.10Civil megnyilvánulások Manifestări civice
2001.10Civil szervezetek találkozója Întâlnire organizaţii civile
2001.10Polgármesterek találkozója Nyíregyházán, Magyarországon Întâlnirea primarilor la Nyíregyháza Ungaria
2001.10A CREST a szatmári kulturális életben Implicare CREST în viaţa culturală a Sătmarului
2001.10Contact 2001 Civil Társadalom Fórum Forumul Societăţii Civile Contact 2001
2001.09Regionális NGO adatbázis Baza de date ONG regional
2001.08Actuális támogatási források Surse de finanţare actuale
2001.08Civil megnyilvánulás Manifestări civice
2001.08NGO találkozó, roma programok Întâlnire ONG programe rromi
2001.07Fiatal romák, érvényesülési esélyek című pályázat Proiectul Tinerii Rromi Şanse de Afirmare
2001.06Egy erdélyi Finnországban - Gittinger Aliz O ardeleancă în Finlanda Gittinger Aliz
2001.06Sárközújlak Község Napjai Zilele Comunei Livada
2001.05Európa Napja a Pro Europa Ligával Ziua Europei cu Liga Pro Europa
2001.05A CREST bemutatása Prezentare CREST
2001.05A kolozsvári Civil Fórumon való részvétel Participare la Forumul Societăţii Civile din Cluj Napoca
2001.05dr.HEJJA Botond felmondása a Szatmár Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóságtól Demisie DJPC SM dr.HEJJA Botond
2001.05Petri Teleházak Konferencia Conferinţa Telecentre în Petreşti
2001.04FRDS támogatás - információk a CREST-től Finanţare FRDS informaţii CREST
2001.04Felnőttképzés Educaţia adulţilor
2001.03Pályázatírás tanfolyam Curs Redactarea Cererilor de Finanţare
2001.02Közösségfejlesztő szeminárium Zilahon Seminar de dezvoltare comunitară la Zalău
2001.02CREST tanfolyamok Cursuri CREST
2001.02Romány-magyar határon átnyúló együttműködés Colaborare transfrontalieră româno-maghiară
2001.01Teleház, a közösség lelke című program Programul Telecentrul Inima Comunităţii
2001.01A Phare tanfolyamok program bemutatása Prezentare Program Phare cursuri
2001.01Fény község honlapja Pagina web a Comunei Foieni
2001.01A Szatmári Pedagógusok Házával való együttműködés - tanfolyamok Colaborare cu Casa Corpului Didactic Satu Mare cursuri
2000.10Szavazok, tehát vagyok! Című pályázat Proiectul Votez, deci exist!
2000.10Denrom pályázat Proiectul Denrom
2000.09Contact 2000 Civil szervezetek Fóruma Forumul Societăţii Civile Contact 2000
2000.09A Halmi Polgármesteri Hivatallal való együttműködés Colaborare cu Primăria Halmeu
2000.07A magyarországi E-missio Alapítvánnyal való együttműködés Colaborare cu Asociaţia E-missio Ungaria
2000.06Senzor Alapítvány bemutatása Prezentare Fundaţia Senzor
2000.02CREST szolgáltatások 2 Servicii CREST 2
2000.02Teleház, a közösség lelke című program Programul Telecentrul Inima Comunităţii
2000.02Civil megnyilvánulás 7-8 Manifestări Civice 7-8
2000.02Pályázatírás tanfolyam Curs Redactarea Cererilor de Finanţarev
2000.01Kompetencia, a tekintély mértéke pályázat Proiectul Competenţa Măsura Autorităţii
1999.12Kompetencia, a tekintély mértéke pályázat Proiectul Competenţa măsura autorităţii
1999.12Pályázatírás tanfolyam Curs Redactarea Cererilor de finanţare
1999.12A tasnádi Caritas Egyesülettel való együttműködés Colaborare cu Asociaţia Caritas Tăşnad
1999.10CREST részvétele az országos Civil Fórumon Pregătire CREST participare Forum civil naţional
1999.09Contact 99 Szatmári Civil Fóruml Forumul Civil Contact 99 Satu Mare
1999.08A Hygeia Alapítvány részt vett a magyarországi civiltalálkozón Participarea Fundaţiei Hygeia la întâlnire civilă în Ungaria
1999.08A Szatmári Megyei Gyermekvédelmi Igazgatósággal való együttműködés Colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Satu Mare
1999.07A Halmi Polgármesteri Hivatallal való együttműködés Colaborare cu Primăria Comunei Halmeu
1999.06Európai pénzalapok lehívása civil szervezeteknek Curs Strângere de fonduri pentru organizaţii civile
1999.05Informáló szesszió - Civil számvitel Sesiune informativă Contabilitate civilă
1999.05Civilklub Club civil
1999.04Civil megnyilvánulás 1-5 Manifestări civice 1-5
1999.04Páyázatíró tanfolyam Curs Redactarea cererilor de finanţare
1999.03Jótékonysági ünnepélyes gála Gala festivă de strângere de fonduri
1998.07Samtel TV műsorok a szatmári civil szektorról Emisiuni TV Samtel despre sectorului civil sătmărean
1998.06A civil szektor deontológiai kódexe Cod deontologic al sectorului civil
1998.05Reakciók a közvéleményre Reacţii la opinia publică
1998.05Civil törvény Legislaţia sectorului civil
1998.05Contact 98 Szatmári Civil Fóruml Forumul Civil Contact 98 Satu Mare
1998.02Civil szervezetekről alkotott kép a közvéleményben Imaginea publică a organizaţiilor civile
1998.02Civil menedzsment tanfolyam Curs de management civil
1998.02Szatmár megyei civil szervezetek katalógusa Catalogul organizaţiilor civile din judeţul Satu Mare
1997.08Könyvadomány ujságcikk Anunţ donaţie cărţi
1997.06Könyvadomány ujságcikk Anunţ donaţie cărţi
1996.12Kölcsey Ferenc Liceumnak adományozott könyvek Donaţie de cărţi la Liceul Kölcsey Ferenc
1996.08Hygeia Alapítvány bemutatása katalógusokban Prezentări Fundaţia Hygeia în cataloage
1996.04Naturista gyógymódok szimpózium Simpozion medicină naturistă
A szervezet tevékenységeiről szóló hirek renszeresen voltak elküldve, 2000-2014 között, több mint 30 elektronikus levelezőlistára, melyeknek összesen több mint 20.000 feliratkozott tagja volt 2009 szeptemberében.
romania_eu_list@yahoogroups.com, Romania-News@yahoogroups.com, ONGRomania@yahoogroups.com, ngo_list@yahoogroups.com, ngolist@yahoogroups.com, pr_ong@yahoogroups.com, calendarulong@yahoogroups.com, comunicat@yahoogroups.com, traininguri@yahoogroups.com, conferinte@yahoogroups.com, ermacisz@yahoogroups.com, asro@yahoogroups.com, arptt@yahoogroups.com, dezvoltare_comunitara@yahoogroups.com, ruralnet_ro@yahoogroups.com, telecentruro@yahoogroups.com, telehazro@yahoogroups.com, learningpartnership@yahoogroups.com, resursetineret@yahoogroups.com, ansitconstanta@yahoogroups.com, grundtvigers@yahoogroups.com, Comenius-Leonardo-Grundtvig-partnerfinding@yahoogroups.com, plan_mm2005@yahoogroups.com, ongsatumare@yahoogroups.com, etc.