Pályázatok megvalósítása
 
 
 
A célkitűzései megvalósítása érdekében, a CREST Forrásközpont tevékenységeket, pályázatokat és programokat bonyolít le. A saját pályázatai mellett, a Központ partnerként részt vesz más, romániai és külföldi, civil szervezetek vagy közintézmények által megvalósított pályázatokban.

A Központ kedvezményezettjei civil szervezetek, közhatóságok, állami intézmények, magáncégek, és magánszemélyek.

A szervezet tevékenységeinek pénzügyi hátterét vissza nem térítendő romániai és külföldi támogatások, illetve saját anyagi források biztosítják.