Elveink
 
 
 
A CREST tevékenységeink alapjául a következő elvek szolgálnak:
  • A szervezet folyamatos fejlesztése és a tevékenységek illetve megvalósított projektek minőségének állandó javítása
  • A fejlesztési igények stratégiai megközelítése
  • A fejlesztési forrásokhoz való egyenlő hozzáférés
  • Bárminemű hátrányos megkülönböztetés elkerülése a kedvezményezettek között (etnikai, vallási, földrajzi, politikai vagy más jellegű)
  • Más, hasonló jellegű, bel- és külföldi szervezetekkel való együttműködés és kölcsönös támogatás