Istoric
 
 
 
Societatea democratică presupune existenţa unor cetăţeni activi, responsabili şi un sector nonprofit puternic. În atingerea acestui ideal entuziasmul şi ideile bune nu sunt suficiente dacă lipsesc mijloacele necesare pentru a le pune în valoare.

Această necesitate de a găsi un răspuns întrebărilor "Cum?" şi "Cu ce?" a condus la înfiinţarea CREST în anul 1998 ca un program al Fundaţiei Hygeia, un Centru de Resurse menit să satisfacă, prin formare şi informare, cerinţele actorilor sociali publici și privați din România.

În luna octombrie 2002 la iniţiativa organizaţiei mamă, Fundaţia Hygeia, CREST a dobândit personalitate juridică proprie, de când funcționează fără întrerupere.