Scop
 
 
 
Scopul Asociației CREST este de a contribui la dezvoltarea strategică a actorilor sociali publici și privați din România prin activități de instruire, consultanță, transfer de cunoștințe și asistență tehnică.