PERSOANE CU DIZABILITĂŢI – FORŢA DE MUNCĂ A UNEI ECONOMII DE PIAŢĂ COMPETITIVE
(dezvoltarea resurselor umane) – Phare 2005
 
 
 
Proiectul derulat în perioada ianurie – decembrie 2008 şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2005 a fost implementat de Asociaţia Handicapaţilor Fizic Satu Mare în parteneriat cu Asociația CREST.
Obiectivul general al proiectului a fost acordarea de sprijin persoanelor cu dizabilităţi în vederea inserţiei lor pe piaţa muncii. Pe termen mediu şi lung proiectul va asigura promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminării şi a excluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi.

Proiectul a avut urmatoarele obiective specifice:
  • Dezvoltarea unei echipe de 12 persoane din cadrul organizaţiei pentru mediere şi consiliere a forţei de muncă din rândul persoanelor cu dizabilităţi.
  • Formarea unei echipe de 10 persoane pentru organizarea şi coordonarea unei unităţi protejate în cadrul organizaţiei.
  • Obţinerea unui certificat de calificare a 40 de persoane cu dizabilităţi: 20 în domeniul „florar-decorator”, 20 în domeniul „apicultor”.
Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat de: 12 persoane din cadrul organizaţiei formate pentru mediere şi consiliere a forţei de muncă cu dizabilităţi; 10 persoane din cadrul organizaţiei formate în vederea organizării şi coordonării unei unităţi protejate; 40 persoane, membri ai asociaţiei, beneficiari ai cursurilor de formare profesională din cadrul proiectului. Obiectivele propuse au fost atinse prin: amenajarea unui spaţiu de consiliere şi în grup, organizarea a două cursuri pe temele „Comunicare şi Managementul Conflictelor” şi „Managementul Proiectelor şi Fonduri Structurale”, pregătirea unei echipe de mediere şi consiliere, autorizarea şi organizarea a câte unei serii de curs în domeniile „Florar-Decorator ” şi „Apicultor”.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene