SERVICII DE OCUPARE PENTRU RESURSA UMANĂ DIN COMUNITĂŢILE RURALE
(dezvoltarea resurselor umane) – Phare 2005
 
 
 
Proiectul derulat în perioada ianuarie – decembrie 2008 şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2005 a fost implementat de societatea Infocenter SRL în parteneriat cu Asociația CREST.
Scopul proiectului a fost intensificarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă din mediul rural şi a persoanelor ocupate în agricultură cu venituri reduse, pentru reducerea dezechilibrului dintre cererea şi oferta de forţă de muncă la nivelul comunităţilor ţintă. Proiectul a urmărit susţinerea beneficiarilor direcţi din mediul rural în vederea obţinerii unui loc de muncă, în conformitate cu competenţele profesionale personale şi cu condiţiile de ocupare a locurilor de muncă disponibile pe plan local.
Planul de acţiuni stabilit în vederea atingerii scopului a propus un rol activ beneficiarilor proiectului. Toate activităţile la care au participat au constituit câte un prilej de învăţare şi de autocunoaştere, astfel încât să fie cât mai bine pregătiţi pentru integrarea în câmpul muncii, pentru ca la rândul lor să fie capabili să multiplice valoarea experienţelor personale şi să încurajeze şi alte persoane care se confruntă cu probleme similare să se implice activ în toate deciziile ce privesc viaţa lor profesională.
S-a dorit prin implementarea acestui proiect conştientizarea beneficiarilor direcţi asupra importanţei perceperii vieţii profesionale ca una dinamică, în permanentă schimbare, astfel încât aceştia să fie pregătiţi să înveţe în mod continuu, să se califice şi să se perfecţioneze, pentru a corespunde profilelor ocupaţionale solicitate la nivelul comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea.
Activităţile realizate în cadrul proiectului: studiu privind piaţa forţei de muncă, activităţi de informare a agenţilor economici din zonă în ceea ce priveşte măsurile de stimulare a angajării, evaluarea competenţelor beneficiarilor direcţi, activităţi de consiliere individuală şi de grup, medierea muncii la nivelul beneficiarilor direcţi ai proiectului.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene