RESURSE UMANE COMPETENTE – ELEMENTE DE BAZA A DEZVOLTĂRII ECONOMIEI LOCALE ŞI
TRANSFONTALIERE (cooperare transfrontalieră romano-ucraineană) – Phare 2005
 
 
 
Proiectul derulat în perioada decembrie 2007 – noiembrie 2008 şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare CBC Romania-Ucraina 2004-2006 a fost implementat de Asociația CREST în parteneriat cu Small Business and Innovation Development Association “Uzhgorod–XXIst Century”.
Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea resurselor umane în domeniul dezvoltării economiei locale şi transfrontaliere în judeţele Satu Mare, Maramureş, Suceava, Botoşani, Odessa, Ivano-Frankivsk, Cernivetska, Zakarpatia.

Prin proiect s-au realizat următoarele:
  • Dezvoltarea a 16 formatori certificaţi, care desfăşoară activităţi de dezvoltare economică în cele 8 judeţe transfrontaliere: Satu Mare, Maramureş, Suceava, Botoşani, Odessa, Ivano-Frankivsk, Cernivetska, Zakarpatia.
  • Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor a 16 traineri din cele 8 judeţe transfrontaliere în domeniile de management de proiect şi fonduri structurale, sisteme de management al calităţii conform standardului ISO 9001, turism rural, comunicare şi rezolvarea conflictelor.
  • Dezvoltarea aptitudinilor profesionale a 49 de manageri din cadrul intreprinderilor mici şi mijlocii din judeţele Satu Mare, Maramureş, Suceava şi Botoşani (în domeniile: management de proiect şi fonduri structurale, sisteme de management al calităţii conform standardului ISO 9001, turism rural, comunicare şi rezolvarea conflictelor), certificate prin acte de absolvire recunoscute.
Rezultale de mai sus au fost atinse prin organizarea unui program de formare de formatori şi organizarea a patru serii de cursuri în cele patru domenii sus amintite.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene