PROMOVAREA MULTICULTURALITĂŢII TRADIŢIONALE PRIN TURISMUL RURAL TRANSFRONTALIER
(cooperare transfrontalieră romano-ucraineană) – Phare 2005
 
 
 
Proiectul derulat în perioada octombrie 2007 – octombrie 2008 şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare CBC România-Ucraina 2004-2006 a fost implementat de Asociația CREST în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare Locală şi Informare Europolis din Ucraina.
Scopul general al acţiunii a fost dezvoltarea prin colaborare transfrontalieră a turismului rural în judeţele Satu Mare, Maramureş, Suceava, Botoşani, Zakarpatska, Ivano-Frankivska, Chernivetska. Pe termen lung acţiunea urmăreşte eficientizarea valorilor şi ofertelor turistice rurale din cele 7 judeţe, ceea ce va asigura dezvoltarea economică a comunităţilor şi ridicarea nivelului de trai a oamenilor din regiunile ţintă.

Proiectul a urmărit:
  • Promovarea valorilor cultural turistice rurale existente în 4 judeţe transfrontaliere implicate in proiect, în termen de 12 luni
  • Dezvoltarea capacităţii de exploatare şi eficientizare a valorilor cultural turistice din cele 7 judeţe transfrontaliere, în rândul a 40 de persoane în termen de 12 luni
  • Sensibilizarea celor 40 de persoane cu privire la valorile cultural tradiţionale din judeţele transfrontaliere din România şi Ucraina implicate în proiect, în termen de 12 luni
Grupul ţintă al proiectului a fost alcătuit din: 40 de persoane (ofertanţi de servicii turistice, reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai agenţiilor turistice) care şi-au dezvoltat capacitatea de exploatare şi eficientizare a valorilor cultural turistice, ofertanţii de servicii şi atracţii turistice rurale din cele 7 judeţe a căror programe şi servicii vor fi promovate în cadrul proiectului, 4 persoane- colaboratori de la Şcolile de Arte din judeţele tranfrontaliere care au contribuit la promovarea ofertelor turistice rurale din regiunile vizate în proiect şi participanţii la festival - artiştii şi persoanele care au pregătit specialităţi culinare (peste 200 de persoane).
Obiectivele propuse au fost atinse prin: editarea şi distribuirea gratuită a unui ghid cultural turistic al judeţelor Satu Mare, Maramureş, Suceava şi Botoşani; elaborarea şi distribuirea gratuită a unui pachet de instruire în domeniul turismului cultural rural; organizarea a două serii de curs în domeniul turismului cultural rural; organizarea unui schimb de experienţă în Ucraina în judeţele vizate de proiect; organizarea unui schimb de experienţă în judeţele vizate din România şi organizarea unui festival „Cultura în turismul rural”.

GHID MULTICULTURAL - Română şi Engleză
PACHET DE INSTRUIRE ÎN TURISM RURAL - Română
PACHET DE INSTRUIRE ÎN TURISM RURAL - Ucraineană
PAGINI WEB UTILE
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene