ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE SUSTENABILE ŞI COMPETENŢE PE PIAŢA SOCIALĂ
(dezvoltarea societăţii civile) – Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti
 
 
 
Proiectul derulat în perioada iulie 2007 – februarie 2008 şi finanţat prin intermediul Programului Matra-KAP al Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti a fost implementat de Asociația CREST în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare.
Proiectul a venit în întâmpinarea nevoilor organizaţiilor neguvernamentale din judeţele Bihor, Maramureş şi Satu Mare care activează în domeniul social şi doresc în viitor implementarea unor sisteme de management al calităţii. Activităţile prezentului proiect au urmărit combinarea standardelor privind managementul calităţii conform standardului SR EN ISO 9001:2001 şi standardelor profesionale minime obligatorii pentru serviciile furnizate în vederea dobândirii competitivităţii şi durabilităţii în timp a organizaţiilor.

În cadrul proiectului 17 organizaţii nonprofit din judeţele Bihor, Maramureş şi Satu Mare au beneficiat gratuit de participarea la urmatoarele activităţi:
  • Curs de instruire cu titlul „ SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII - AUDIT INTERN”” de 5 zile, organizat la Centrul Regional de Instruire TeleFormer, comuna Petreşti – judeţul Satu Mare în perioada 26-30 noiembrie 2007. Tematica cursului a cuprins: autoevaluare, dezvoltarea instrumentelor de autoevaluare a organizaţiilor, noţiuni şi cunoştinţe de baza referitoare la asigurarea calităţii, descrierea procedurilor interne, standarde, verificarea calităţii, supracontrolul reţelei de direcţionare a calităţii, introducerea şi adaptarea sistemului managementului calităţii, tehnici de asigurarea a calităţii, costuri legate de asigurarea calităţii, reglementările legale naţionale în domeniul asigurării calităţii, cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2001, noţiunea de audit intern, rolul auditului intern, participanţii la auditul intern, pregătirea auditului, etapele auditului, realizarea unui raport de audit, măsuri corective şi preventive, alegerea certificatorului, certificarea. La sfârşitul cursului participanţii au primit certificate recunoscute în domeniile managementului calităţii şi al auditului intern de calitate.
  • Atelier de lucru pe tema „Provocările organizaţiilor neguvernamentale privind implementarea sistemelor de management al calităţii şi a standardelor minime obligatorii pentru servicii, respectiv perceperea de către beneficiari a măsurilor luate de către organizaţii în acest sens” de 2 zile, organizat la Petreşti, în perioada 15-16.05.2008. Au fost prezenţi: participanţii la cursuri, beneficiari ai ONG-urilor implicate în proiect, reprezentanţi ai Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Comisiilor de Acreditare a Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiilor de Muncă, Serviciilor de Protecţie şi Asigurare Socială din cadrul Primăriilor municipale.
  • Consultanţa de specialitate privind: cerinţele standardului SR EN ISO9001:2001, implementarea unui sistem de management al calitătii, efectuarea auditurilor interne. Pe toată durata proiectului precum şi într-o perioadă de un an după finalizarea acestuia CREST a acordat consultanţă gratuită organizaţiilor beneficiare privind implementarea managementului calitatii şi a standardelor, respectiv a unui audit intern, pentru a facilita aplicarea în practică a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite la cursurile si workshopul prezentului proiect.