TELEMEDICINA ŞI VIDEO-MICROCHIRUGIA ÎN CREAREA UNUI SISTEM REGIONAL TRANSFRONTALIER DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN TIMP REAL
(cooperare transfrontalieră romano-maghiară) – Phare 2004
 
 
 
Proiectul derulat în perioada decembrie 2006 – octombrie 2008 şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2004 CBC România-Ungaria a fost implementat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara în parteneriat cu Asociația CREST şi Universitatea de Medicină Szent-Gyorgyi Albert din Szeged – Ungaria.
Scopul acţiunii a fost dezvoltarea unui centru regional de training în microchirurgia reconstructivă, susţinerea de 3 seminarii în domeniul microchirurgiei vasculare şi nervoase, video-microchirurgiei respectiv în domeniul tehnicilor de transfer liber de ţesuturi asistate endoscopic.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
  • Conştientizarea de către medicii rezidenţi şi specialişti din domeniile chirurgicale din cele 8 judeţe de-a lungul graniţei Româno-Ungare a importanţei şi a beneficiilor aduse de tehnicile microchirurgicale, de transferuri de lambouri precum şi beneficiile unei reţele de telemedicină care să permită instruirea în aceste domenii în spitalele şi universităţile din regiunea transfrontalieră.
  • Dezvoltarea şi implementarea pe un grup pilot de 40 medici rezidenţi şi specialişti din domeniile chirurgicale provenind din regiunea transfrontalieră a unui program de cursuri de training cuprinzând 3 seminarii practice, fiecare cu 8 module de câte 5 ore, pe următoarele tematici: tehnici de microchirurgie vasculară şi nervoasă; tehnici de microchirurgie asistată endoscopic şi videomicrochirurgie; recoltarea de lambouri endoscopice.
  • Dezvoltarea şi punerea în funcţiune a unei reţele de telemedicină care să permită instruirea la distanţă a medicilor rezidenţi şi specialişti care nu pot urma cursurile de training şi care să faciliteze schimbul de informaţii medicale şi cooperarea medicală transfrontalieră.
  • Asigurarea unei echipe de 30 de tineri instructori prin care se va atinge un raport cursanţi / instructori de 1:1 în cadrul seminariilor şi care va contribui la organizarea şi buna desfăşurare a acestora, iar pe viitor va asigura continuitatea şi dezvoltarea echipei organizaţionale.
Beneficiarii au fost 240 de tineri specialişti din România şi Ungaria, atât prin participare directă cât şi prin intermediul unei reţele de telemedicină. Prin aceasta s-a urmărit dezvoltarea relaţiilor medicale interregionale şi implicit creşterea nivelului de asistenţă medicală în regiune la cele mai înalte standarde.
Obiectivele propuse au fost atinse prin: mediatizarea proiectului şi a activităţilor, amenajarea şi dotarea centrului regional de instruire, organizarea de sesiuni de informare şi conferinţe, Organizarea unui curs de tehnici de bază în microchirurgie şi microchirurgie video-asistată, organizarea unui curs de formare de formatori, organizare seminarii şi transmiterea lor prin echipamentele de telemedicină, diseminarea rezultatelor.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene