DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE
(dezvoltarea societăţii civile) – SC Fornetti România SRL
 
 
 
Programul derulat în perioada iunie 2005 – decembrie 2006 a fost finanţat de societatea FORNETTI ROMÂNIA şi coordonat de Asociația CREST, în calitate de unitate de implementare.
Scopul programului a fost dezvoltarea capacităţii instituţionale a organizaţiilor neguvernamentale, consolidarea şi extinderea activităţilor lor, respectiv multiplicarea experienţei dobândite. Programul s-a adresat organizaţiilor neguvernamentale din regiunile Nord Vest şi Vest din următoarele domenii de activitate: social, sănătate, cultură, învăţământ, sport, tineret, ecologic, integrare europeană, cooperare transfrontalieră, dezvoltare comunitară.
Asociația CREST a elaborat procedura de finanţare, care a fost mediatizată în presa regională tipărită şi electronică, cu dată limită de depunere a proiectelor. Dintr-un număr de 124 de proiecte recepţionate, printr-o procedură de selecţie transparentă, determinată anterior şi prezentată în Ghidul Solicitantului au fost selectate un număr de 13 proiecte din următoarele domenii (un număr de 3 proiecte se înscriu în câte două domenii): social (2 proiecte), sănătate (3 proiecte), cultură (1 proiect), învăţământ (1 proiect), sport (1 proiect), tineret (3 proiecte), ecologic (1 proiect), integrare europeană (3 proiecte), dezvoltare comunitară (1 proiect). Distribuţia pe judeţe a proiectelor finanţate a fost: Bihor (1 proiect), Cluj (5 proiecte), Sălaj (1 proiect), Satu Mare (3 proiecte), Timiş (3 proiecte). Bugetul total distribuit celor 13 proiecte selectate pentru finanţare a fost de 182.548 RON. Au fost semnate contracte de sponsorizare între SC FORNETTI ROMANIA SRL şi fiecare organizaţie în parte. Toate proiectele au fost derulate de către aplicanţi până în data de 30.11.2006, conform cerinţelor contractuale.
Nr Denumirea organizaţiei finanţate Adresa Tel Fax Persoană de contact Suma (RON)
1 Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie CJ – 400486, Cluj-Napoca, CP.11 40, OP.1 0264/594893 0264/594893 Iulia TODEA 17890
2 Fundaţia Centrul de Recuperare a Copiilor cu Handicap Motor Cluj Napoca CJ – 400196 Cluj Napoca, Str. Av. Bădescu Nr.32 0264/599888 0264/599888/ 0744692420 Ioana BOCA 15280
3 Fundaţia Integratio TM - 300078 Timişoara, Str. V. Alecsandri Nr.6 0256/435504 0256/435504 FORIKA Eva 16074
4 Organizaţia Caritas Satu Mare SM – 440014 P-ţa Libertăţii Nr.20 0261/710464 0261/710464 SIPOS Huba 14680
5 Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Maghiare din Transilvania CJ - 400750 Cluj Napoca, str. Aurel Suciu nr. 12 0264/522401 0264/522401 KOVÁCS Zoltán Csongor 13280
6 Parteneriatul pentru Dezvoltare Comunitară CJ – 400469 Cluj-Napoca, Str. Alverna Nr.58 0264/584222 0740/169072 Gabriel BĂDESCU 13380
7 Societatea Carpatină Ardeleană SM – 440012 Satu Mare, Str. Aurel Popp Nr.14 0261/711050 0261/711050 SZABÓ László 14055
8 Liga ProEuropa – Filiala Satu Mare SM – 440115 Satu Mare, Str. Iuliu Maniu Nr.40 0261/711646 0261/711646 MICLĂUŞ Judit 14090
9 Fundaţia AltArt pentru Artă Alternativă CJ – 400310 Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vlahuţă Nr.59-61, Bl.N3, Ap.5 0264/420491 0723/263072 Rariţa SZAKATS 17900
10 Societatea Română de Microchirurgie Reconstructivă TM – 300041 Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu Nr.2 0256/216510 0256/216510 Mihai IONAC 16250
11 Fundaţia Life Tineret BH – 410101 Oradea, Str. Cuza Vodă Nr.17 0259/427973 0259/427973 Marius HARDUT 11970
12 Asociaţia ProSălaj SJ – 450058 Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr.12 0260/661097 0260614120
0721323918
Petre-Claudiu PLATON 14405
13 Asociaţia OncoHelp TM – 300239 Timişoara, Str. Ciprian Porumbescu Nr.59 0256/495403 0256/495403 Mircea Serban NEGRU 3294
  Total182548