GLOBALIZARE CULTURALĂ CU IMPACT ASUPRA DEZVOLTĂRII RURALE
(cooperare transfrontalieră romano-maghiară) – Phare 2004
 
 
 
Proiectul derulat în perioada decembrie 2006 – decembrie 2007 şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2004 CBC România-Ungaria a fost implementat de Asociația CREST în parteneriat cu Asociaţia Facilitatorilor Comunitari din judeţul Békés – Ungaria.
Scopul proiectului a fost valorificarea tezaurului cultural al comunităţilor rurale din judeţele Satu Mare şi Bihor în vederea dezvoltării turismului rural, urmărindu-se pe termen lung dezvoltarea economică a comunităţilor şi ridicarea nivelului de trai a oamenilor din regiunea ţintă.

Principalele rezultate şi realizări ale proiectului:
  • Elaborarea unei publicaţii cu titlul “Ghid cultural al microregiunilor din judeţele Satu Mare şi Bihor”
  • Elaborarea unui material de instruire în format tipărit şi electronic în domeniul turismului rural. Acest material conţine subiecte pe temele serviciilor de promovare a patrimoniului cultural, elaborare programe turistice, principii în turismul rural, etc.
  • Formarea unui număr de 18 persoane din cele 3 microregiuni ţintă ale proiectului (din judeţul Satu Mare şi Bihor) în domeniul elaborării şi mediatizării programelor culturale, respectiv dezvoltarea serviciilor turistice.
  • Derularea unui schimb de experienţă în Ungaria, unde participanţii au avut ocazia să vadă cum funcţionează turismul rural în zone cu tradiţie.
  • Amenajarea unui Centru de Promovare şi Dezvoltare Rurală în localitatea Petreşti din judeţul Satu Mare, care sa fie capabilă să furnizeze informaţii despre turismul rural din regiune, evenimente culturale, legislaţie în turism, obiective de vizitat în regiune.
  • Organizarea unui workshop pe tema “Cultura în turismul rural – Colaborare la nivel regional”, cu participarea reprezentanţilor unor organizaţii şi instituţii de profil turistic şi cultural, din cele două ţări (Ungaria şi România).
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene