DURABILITATE PRIN PARTENERIATE FĂRĂ FRONTIERE
(cooperare transfrontalieră romano-ucraineană) – Phare 2004
 
 
 
Proiectul derulat în perioada decembrie 2006 – decembrie 2007 şi finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2004 CBC România-Ucraina a fost implementat de Asociația CREST în parteneriat cu Asociaţia Oraşelor din Ucraina – Ramura Regiunii Transcarpatice.
Scopul proiectului a fost dezvoltarea comunităţilor rurale situate de-a lungul graniţei româno- ucraineană prin asigurarea accesului la informaţii şi consultanţă a reprezentanţilor organizaţiilor civile şi instituţiilor publice pentru realizarea şi implementarea unor planuri de dezvoltare durabilă.

Principalele rezultate şi realizări ale proiectului:
  • Susţinerea a 2 cursuri de instruire pentru reprezentanţii a 20 de ONG-uri, instituţii publice şi administraţii publice locale din România şi Ucraina pe tema întocmirii proiectelor de finanţare şi derularea programelor transfrontaliere
  • Organizarea a două schimburi de experienţă, unul în România şi altul în Ucraina pentru participanţii la cele 2 cursuri, cu scopul de face un prim pas în dezvoltarea unor parteneriate durabile
  • Organizarea unor mese rotunde în 5 comunităţi din regiunea transfrontalieră în vederea identificării priorităţilor pentru eventuale proiecte transfrontaliere, cu participarea reprezentanţilor Instituţiilor de Stat, de învăţământ, Administraţiei Publice Locale, Biserică, IMM-uri şi leaderi informali
  • Organizarea unui workshop cu participarea reprezentanţilor a 20 de ONG şi instituţii publice din România şi Ucraina în vederea realizării unui portofoliu de proiecte ce vor putea fi depuse pentru finanţare în cadrul programelor transfrontaliere
  • Consultanţa acordată organizaţiilor participante la activitatile proiectului în elaborarea de proiecte transfrontaliere
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene