RURALNET - O REŢEA PUTERNICĂ ÎN INTERIOR ŞI CUNOSCUTĂ ÎN EXTERIOR
(dezvoltare organizaţională) – Phare 2004
 
 
 
Proiectul derulat în perioada decembrie 2006 – noiembrie 2007 şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2004 a fost implementat de Asociația CREST în parteneriat cu Centrul de Asistenţă Rurală din Timişoara.
Scopul proiectului a fost consolidarea reţelei RuralNet , astfel încât organizaţiile membre ale acesteia să fie pregătite pentru schimbările ce se vor produce odată cu integrarea României în Uniunea Europeană şi să poată asigura servicii de calitate comunităţilor rurale în procesul de dezvoltare în acest context.

Proiectul a avut următoarele obiective:
  • Dezvoltarea cunoştinţelor a 23 persoane, reprezentante a organizaţiilor care fac parte din reţeaua RuralNet despre fondurile structurale şi condiţiile de accesare ale acestora
  • Asigurarea unui cadru optim pentru schimbul de informaţii între membrii reţelei RuralNet respectiv actori interesaţi de tematica dezvoltării comunitare şi rurale, inclusiv structuri şi programe ale Uniunii Europene relevante în contextul românesc după aderare
  • Promovarea reţelei RuralNet şi a modelului practicat în dezvoltare comunitară în rândul beneficiarilor, ONG-urilor din domenii apropiate, partenerilor şi alţi factori interesaţi
Prin proiect a fost elaborat un pachet de instruire pentru accesarea fondurilor structurale, 23 reprezentanţi ai organizaţiilor membre RURALNET au beneficiat de instruire în domeniul accesării acestor fonduri, respectiv în domeniul relaţiilor publice în vederea promovării reţelei.
Tot în cadrul proiectului au fost elaborate materiale de promovare a reţelei, respectiv a fost organizat un workshop cu participarea a peste 50 de persoane, având ca subiect principal gradul de pregătire al ONG-urilor active în dezvoltare comunitară pentru accesarea fondurilor structurale. În vederea accesului la informaţii de ultimă oră, respectiv în vederea clarificării unor aspecte neclare legate de fondurile structurale, au fost lansate periodic subiecte şi noutăţi pe listele de discuţii care au ca membri organizaţiile membre RURALNET.
S-a reuşit crearea unui cadru optim pentru comunicarea internă în cadrul reţelei şi creşterea vizibilităţii acesteia în mediul extern.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene