SERVICII DE CALITATE PENTRU ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE
(dezvoltarea sectorului civil) – Phare 2004
 
 
 
Proiectul derulat în perioada decembrie 2006 – noiembrie 2007 şi finantat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2004 a fost implementat de Asociația CREST în parteneriat cu Asociaţia Sequoia din Franţa.
Scopul proiectului a fost consolidarea Centrului de Resurse CREST pentru ca acesta să poată asigura dezvoltarea profesională a sectorului neguvernamental din 4 judeţe ale regiunii de Nord Vest: Satu Mare, Maramureş, Bihor şi Sălaj, oferind acestora acces la servicii de consiliere, instruire şi informare de calitate. Prin proiect s-a urmărit dezvoltarea de noi servicii şi extinderea acestora în ceea ce priveşte beneficiarii centrului.

Proiectul a avut următoarele obiective:
  • Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul marketingului serviciilor nonprofit şi managementul calităţii serviciilor nonprofit a câte 40 de reprezentanţi de ONG-uri din cele 4 judeţe ţintă
  • Dezvoltarea strategiei de marketing a două organizaţii neguvernamentale din regiunea ţintă
  • Dezvoltarea procedurilor de furnizare a serviciilor a două organizaţii neguvernamentale din regiunea ţintă
  • Întărirea capacităţii instituţionale a Centrului de Resurse CREST prin implementarea şi certificarea de către un organism internaţional al sistemului de management al calităţii conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2001
Prin proiect, reprezentanţii a 40 de ONG-uri din 4 judeţe (Satu Mare, Bihor, Sălaj şi Maramureş) au participat la instruiri pe temele marketingul serviciilor nonprofit şi managementul calităţii serviciilor nonprofit, respectiv 4 organizaţii au beneficiat de consultanţă pentru construirea propriilor strategii de marketing şi a procedurilor de furnizare a serviciilor proprii. Prin buletinul trisăptămânal CRESTInfo, organizaţiile au beneficiat de informaţii legate de subiectele cursurilor susţinute, de fondurile structurale, de finanţările active pentru ONG-uri, respectiv despre ştiri şi noutăţi de interes pentru organizaţiile civile.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene