ECO-EDUCAŢIE: ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII CADRELOR DIDACTICE DE A DERULA ACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE
ECOLOGICĂ (educaţie – protecţia mediului) – Phare 2004
 
 
 
Proiectul derulat în perioada octombrie 2006 – septembrie 2007 şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2004 a fost implementat de Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare, în parteneriat cu Asociația CREST şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare.
Scopul proiectul a fost întărirea capacităţii cadrelor didactice din judeţul Satu Mare de a transmite tinerei generaţii cunoştinţele necesare înţelegerii şi implementării acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului.

Obiective specifice ale proiectului au fost:
  • Asigurarea unui material didactic auxiliar pentru educaţia ecologică la nivel de şcoală generală
  • Formarea unui grup de 40 de pedagogi (profesori de biologie şi învăţătoare) din şcolile generale ale judeţului Satu Mare capabili să organizeze şi să desfăşoare activităţile de educaţie ecologică în şcolile unde activează
  • Promovarea la nivelul Regiunii de Nord Vest a metodologiei educaţiei ecologice
Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat de un număr de 35 profesori de biologie şi 10 învăţătoare provenite din 20 de şcoli generale ale judeţului Satu Mare.
Activităţile realizate în vederea atingerii obiectivelor au fost: elaborare şi editare de materiale didactice, instruirea teoretică şi practică a pedagogilor. Prin organizarea unui simpozion a fost asigurată promovarea metodologiei educaţiei ecologice în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest şi posibilitatea continuării şi extinderii proiectului, atât în privinţa grupului ţintă, cât şi privind aria geografică.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene