CENTRUL DE RESURSE PENTRU ONG-URI DIN JUDEŢUL BUZĂU
(dezvoltarea sectorului civil) – Phare 2004
 
 
 
Proiectul derulat în perioada octombrie 2005 – septembrie 2006 şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2003 a fost implementat de Asociaţia Formare, Dezvoltare, Asistenţă – ForDa Buzău în parteneriat Asociația CREST, Opportunity Associates România, Fundaţia Centrul Regional de Iniţiative pentru Cetăţeni - PROCIVIC Buzău şi Consiliul Judeţean Buzău.
Scopul proiectului a constat în înfiinţarea unui Centru de Resurse destinat organizaţiilor neguvernamentale non-profit din judeţul Buzău. Proiectul a furnizat servicii specializate către sectorul neguvernamental nonprofit din judeţul Buzău la sediul Centrului de Resurse şi la sediul organizaţiilor beneficiare, în special celor din mediul rural al judeţului.

Principalele rezultate şi realizări ale proiectului au fost:
 • Înfiinţarea Centrului de Resurse Buzău, operaţional în termen de 2 luni de la începerea proiectului
 • Vizita de lucru şi transfer de expertiză de la Asociația CREST
 • 65 participanţi la lansarea oficială a proiectului, din rândul sectorului organizaţiilor neguvernamentale (ONG), sectorul de afaceri, mass media, instituţiile publice
 • Evenimentul “Rolul ONG-urilor în comunităţile locale” cu un număr de peste 80 de participanţi
 • Seminarul de finalizare al proiectului cu un număr de peste 60 de participanţi din rândul sectorului ONG buzoian, Centre de Resurse, instituţii publice locale
 • Un studiu de măsurare a impactului proiectului
 • Un instrument electronic de diseminare şi multiplicare a experienţei proiectului

50 organizaţii neguvernamentale nonprofit şi/sau grupuri informale care au beneficiat de servicii de consultanţă/informare/asistenţă şi instruire, în perioada proiectului, din care :
 • 6 organizaţii inactive care au fost activate în perioada proiectului;
 • 4 grupuri informale, care au fost sprijinite să capete personalitate juridică, în perioada de derulare a proiectului;
 • 25 de organizaţii care au beneficiat de acces la resursele Centrului, într-o perioadă de 10 luni (echipamente, acces la internet/telefon/fax ;utilizarea unui cont de e-mail propriu; acces la bibliotecă; acces la listele de discuţii electronice; utilizarea sălii de instruire pentru întâlniri cu potenţiali colaboratori/parteneri);
 • 20 de organizaţii neguvernamentale integrate în cele două Sesiuni de Instruire, ce au fost derulate în proiect;
 • 65 de reprezentanţi (angajaţi, voluntari, membri) ai ONG-urilor care au participat la cele două Sesiuni de instruire.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene