AGRICULTURA ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ A ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII ÎN
UNIUNEA EUROPEANĂ (dezvoltare microregională) – Phare 2004
 
 
 
Proiectul derulat în perioada octombrie 2006 – septembrie 2007 şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2004 a fost implementat de Asociația CREST.
Scopul proiectului a fost dezvoltarea rurală şi a agriculturii în judeţele Satu Mare, Sălaj şi Bihor prin asigurarea accesului la informaţii a agricultorilor persoane fizice şi juridice despre legislaţia comunitară şi programele de finanţare pentru stimularea dezvoltării rurale şi a agriculturii prin intermediul centrelor de resurse microregionale.

Proiectul, a avut următoarele obiective:
  • Înfiinţarea la nivelul celor trei microregiuni ţintă care acoperă 3 judeţe: Satu Mare, Sălaj, Bihor, a trei centre de resurse microregionale la serviciile cărora să aibă acces agricultori, persoane fizice şi juridice din microregiune
  • Dezvoltarea capacităţii a 9 reprezentanţi ai asociaţiilor micro-regionale din judeţele Satu Mare, Sălaj şi Bihor de a oferi servicii de informare şi consultanţă în domeniul agricol persoanelor fizice şi juridice care activează în acest domeniu
  • Dezvoltarea reţelei de servicii de informare şi consultanţă la nivelul celor trei microregiuni în ceea ce priveşte legislaţia comunitară şi programele de finanţare pentru stimularea dezvoltării rurale şi a agriculturii
Microregiuni beneficiare:
  • Microregiunea „Asociaţia Rurală Câmpia Careiului şi Ierului” cuprinzând comunităţile Petreşti, Urziceni, Berveni, Căpleni, Andrid, Pir, Căuaş, Ciumeşti, Cămin, Cehal, Săuca din judeţul Satu Mare
  • Microregiunea “Asociaţia Consiliilor Locale din zona Pădurea Fagu“ formată din localităţile Cămar şi Carastelec (judeţul Sălaj), Balc (judeţul Bihor) şi Cehăluţ (judeţul Satu Mare)
  • Microregiunea Asociaţia Localităţilor de Frontieră Bihor de Dezvoltare a Teritoriilor din judeţul Bihor în a cărei componenţă intră localităţile: Şimian, Tarcea, Buduslău, Viişoara, Cherechiu, Abrămuţ, Ciuhoi, Sălard, Biharia, Cetariu, Borş, Girişu de Criş, Cefa, Mădăras
În cadrul proiectului au fost înfiinţate trei centre microregionale pentru facilitarea circulaţiei informaţiilor, au fost derulate activităţi de instruire pentru membrii echipelor celor trei centre de resurse, au fost susţinute trei seminarii de informare a actorilor implicaţi în dezvoltare rurală şi în domeniul agriculturii în microregiunile ţintă ale proiectului, au fost elaborate şi distribuite materiale de informare în domeniu, respectiv s-au dezbătut în cadrul unui workshop problematica dezvoltării rurale şi direcţiile de dezvoltare în agricultură, respectiv finanţările acordate de Uniunea Europeană în aceste domenii.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene