SIGURANŢA FIRMEI ŞI A ANGAJATULUI PENTRU COMPETITIVITATE ÎN SOCIETATEA EUROPEANĂ
(managementul calităţii) – Phare 2004
 
 
 
Proiectul derulat în perioada ianuarie 2007 – februarie 2008 şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2004 a fost implementat de societatea SQM Consulting în parteneriat cu Asociația CREST.
Scopul proiectului a fost conştientizarea şi oferirea de sprijin în dezvoltarea resurselor umane din societăţile comerciale din regiunea de Vest, astfel încât activitatea economica să se desfăşoare plecând de la politica reducerii poluării la sursă şi a posibilităţii apariţiei accidentelor sau riscurilor pentru sănătatea şi securitatea la locul de muncă.

Proiectul a avut următoarele obiective specifice:
  • Informarea unui număr minim de 900 de persoane – angajaţi a 6 intreprinderi din regiunea ţintă asupra importanţei implementării sistemelor de management de mediu şi cel de management al securităţii şi sănătăţii în muncă în instituţii
  • Formarea unui număr de 18 auditori interni pe sistemele de management de mediu conform seriei de standarde ISO 14001 respectiv pe cel de management al securităţii şi sănătăţii în muncă conform cerinţelor OHSAS 18001, în 6 intreprinderi din 4 judeţe
  • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi gestionare a proiectelor la nivelul intreprinderilor a 18 angajaţi din managementul de mediu al societăţilor (câte 3 din fiecare intreprindere)
  • Dezvoltarea pentru cele 6 firme ţintă a programelor de prevenire a riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor
Beneficiarii proiectului au fost:
  • MARMOSIM S.A - SIMERIA - extracţie şi prelucrarea pietrelor naturale
  • SOGECO ROMANIA S.R.L – ORĂŞTIE - producţie aparatură electrocasnică
  • PANGRAM S.A. – REŞIŢA - producţia de paste făinoase, distribuţie produse alimentare
  • C+C S.A. - REŞIŢA - abatorizare porcine, producţie şi comercializare preparate din carne
  • AGIL S.R.L. - TIMIŞOARA - producerea şi comercializarea preparatelor din carne
  • FORNETTI ROMANIA S.R.L. , TIMIŞOARA - producerea şi vânzarea produselor de patiserie congelată
Obiectivele propuse au fost atinse prin activităţi de consiliere, instruire şi asistenţă tehnică acordate beneficiarilor.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene