SPECIALIZARE ŞI COMPETENŢĂ MANAGERIALĂ PENTRU ANGAJAŢII SOCIETĂŢII FORNETTI ROMANIA SRL
(dezvoltare organizatională) – Phare 2003
 
 
 
Proiectul derulat în perioada februarie 2007 – aprilie 2008 şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2003 a fost implementat de societatea Fornetti Romania în parteneriat cu Asociația CREST.
Scopul general al proiectului a fost dezvoltarea resurselor umane ale societăţii comerciale Fornetti România pentru a răspunde cât mai bine nevoilor în evoluţia de pe piaţa muncii astfel încât pe termen lung această intreprindere să devină una flexibilă-adaptabilă cerinţelor pieţei concurenţiale, competitivă, deschisă spre învăţare continuă şi creativitate. Misiunea intreprinderii să fie realizată prin utilizarea superioară a echipelor, asumarea responsabilităţii pentru atingerea misiunii de către fiecare angajat şi valorificarea informaţiilor de pe piaţă.

Rezultatele proiectului au fost:
  • Întroducerea în Clasificarea Ocupaţiilor din România a meseriei de "operator la fabricarea produselor de patiserie şi panificaţie congelată"
  • Elaborarea standardelor ocupaţionale pentru meseria de "operator la fabricarea produselor de patiserie şi panificaţie congelată"
  • Aprobarea de către Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare a standardului ocupaţional pentru meseria de operator la fabricarea produselor de patiserie şi panificaţie congelată"
  • Formarea a 5(cinci)evaluatori de competenţe în meseria de "operator la fabricarea produselor de patiserie şi panificaţie congelată"
  • Elaborarea unui set de instrumente de evaluare pentru meseria de "operator la fabricarea produselor de patiserie şi panificaţie congelată"
  • Implementarea sistemului HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points (Analiza Riscurilor şi Punctelor Critice de Control) în cadrul firmei FORNETTI România
  • 40 de persoane angajate în managementul de vârf şi mediu al societăţii FORNETTI şi-au dezvoltat abilităţile de comunicare, lucru în echipă, de utilizare eficientă a timpului şi rezolvare a conflictelor respectiv cunoştinţele de management al calităţii
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene