1% PENTRU ONG-URI – CAMPANIE DE PROMOVARE A FACILITĂŢILOR OFERITE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE DE NOUL COD FISCAL
(dezvoltarea sectorului civil) – Fundaţia Carpatică
 
 
 
Proiectul derulat în perioada iunie - noiembrie 2004 şi finanţat de Fundaţia Carpatică (Fondul de Dezoltare a Euroregiunii Carpatice) a fost implementat de Asociația CREST.
Scopul general al proiectului a fost dezvoltarea capacităţii instituţionale a organizaţiilor non profit din judeţul Satu Mare sub aspectul financiar şi indirect cel al imaginii.

Obiective specifice ale proiectului:
  • Familiarizarea într-un termen de 6 luni a 60 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Satu Mare cu prevederile noului Cod fiscal, conform cărora persoanele fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 1% din impozitul pe venitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit
  • Promovarea la nivelul municipiului Satu Mare a posibilităţii dispunerii de către persoanele fizice a 1% din valoarea impozitului pe venit în favoarea organizaţiilor nonprofit într-o perioadă de 6 luni de la demararea proiectului
  • Dezvoltarea imaginii publice a Centrului de Resurse CREST într-un termen de 6 luni
Obiectivele de mai sus au fost atinse prin următoarele tipuri de activităţi: elaborare materiale informare, campanie de mediatizare în presa locală tipărită şi electronică, organizarea a 3 sesiuni informative cu participarea a peste 60 de reprezentanţi ai organzaţiilor civile din judeţul Satu Mare, elaborarea şi distribuirea a peste 100 de bucăţi din Raportul Anual al Centrului de Resurse CREST pe anul 2003.