DEZVOLTAREA SECTORULUI CIVIL PRIN COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ
(cooperare transfrontalieră romano-ucraineană) – Phare 2003
 
 
 
Proiectul derulat în perioada aprilie 2005 - martie 2006 şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2003 CBC Romania – Ucraina a fost derulat de Asociația CREST în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Raională "TES - Uzzhorodschina" din Ucraina.
Proiectul şi-a propus să stimuleze cooperarea transfrontalieră între organizaţiile neguvernamentale din România şi Ucraina prin dezvoltarea capacităţii manageriale a 20 de lideri ONG (asociaţii, fundaţii, asociaţii profesionale, organizaţii de tineret), contribuind astfel la mobilizarea socială şi dezvoltarea comunitară a mediului rural din regiunea de frontieră româno-ucraineană.
Proiectul s-a adresat organizaţiilor active în comunităţile rurale din judeţele transfrontaliere (Satu Mare, Maramureş, Suceava, Botoşani şi Tulcea din România, respectiv Uzzhorod, Inavo-Frankivsk şi Chernivtsi din Ucraina), în special organizaţiilor a căror obiect de activitate vizează sectorul cultural, social, economic, dezvoltare durabilă în mediul rural.
În cadrul proiectului au fost derulate două cursuri de instruire pentru 20 de reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale din judeţele transfrontaliere în domeniile "Dezvoltare Organizaţională" şi "Dezvoltare Personală", susţinute de doi lectori ai Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile din Bucureşti. Participanţii la cursuri au luat parte şi la schimburi de experienţă la organizaţii / instituţii din România, respectiv la organizaţii din Ucraina, ocazie cu care şi-au împărtăşit experienţele şi au făcut cunoştinţă cu situaţia sectorului civil din cele două ţări.
A fost elaborată publicaţia bilingvă cu titlul "Ghid practic de înfiinţare şi funcţionare a unui TeleCentru”, un instrument util pentru informarea organizaţiilor civile din mediul rural din regiunea transfrontalieră şi nu numai. Aceasta oferă informaţii despre oportunităţile de dezvoltare a unui centru de resurse care să asigure programe de informare şi instruire în comunităţile unde funcţionează.
GHID PRACTIC DE ÎNFIINŢARE ŞI FUNCŢIONARE A UNUI TELECENTRU - RO
GHID PRACTIC DE ÎNFIINŢARE ŞI FUNCŢIONARE A UNUI TELECENTRU - UA
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene