ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI INSTRUIRE PENTRU COMUNE, ASOCIAŢII DE COMUNE ŞI ZONE
ÎN JUDEŢUL BOTOŞANI
(dezvoltare comunitară) – Banca Mondială
 
 
 
Proiectul derulat în perioada septembrie 2003 – februarie 2005 şi finanţat de către Banca Mondială a fost implementat de Halcrow Ltd. Anglia în consorţiu cu Asociația CREST. Proiectul a vizat întărirea capacităţii instituţionale a reprezentanţilor a 20 de comune beneficiare din judeţul Botoşani în vederea implementării a unor proiecte de dezvoltare infrastructurală finanţate din fonduri externe nerambursabile. Activităţile proiectului au fost: facilitare comunitară, elaborare proiecte tehnice, instruire, consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate.