COMPETENŢĂ ŞI PARTICIPARE CIVICĂ ÎN FORMULAREA POLITICILOR SOCIALE
(dezvoltare comunitară) – Phare 2001
 
 
 
Proiectul derulat în perioada decembrie 2003 – octombrie 2004 şi finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2001 a fost implementat de programul Asociația CREST al Fundaţiei Hygeia în parteneriat cu Asociaţia Sequoia din Franţa şi Asociaţia Femeilor Petreşti.
Proiectul cu un impact naţional şi-a propus intervenţia la nivelul formulării politicilor sociale şi furnizării serviciilor în mediul rural.
În cadrul proiectului un număr de 73 de persoane, reprezentanţi ai organizaţiilor civile şi consiliilor locale din 17 localităţi din 6 regiuni de dezvoltare ale ţării (Regiunea Nord Vest, judeţul Satu Mare, localităţile: Dara, Dorolţ, Foieni, Ghenci, Căpleni, Petreşti, Cehăluţ, Vama, Odoreu, Micula; judeţul Sălaj: Camăr, Carastelec; Regiunea Nord Est, judeţul Neamţ: Grumăzeşti; Regiunea Centru, judeţul Covasna: Zăbala; Regiunea Sud Est, judeţul Vrancea: Slobozia Bradului; Regiunea Sud Muntenia, judeţul Ialomiţa: Albeşti; Regiunea Sud Vest Oltenia, judeţul Vâlcea: Govora) au participat la cursuri de instruire în domeniile “Marketingului serviciilor sociale”, “Orientare profesională”, “Furnizarea serviciilor de consiliere juridică” şi “Relaţii publice”. Cursurile au fost organizate în cadrul Centrului Regional de Instruire TELEFORMER din comuna Petreşti în perioada ianuarie – septembrie 2004.
Persoanele instruite în cadrul TeleCentrelor (centre de resurse rurale) existente în cele 17 localităţi ţintă au dezvoltat servicii de orientare profesională respectiv de informare şi consiliere juridică pentru grupurile marginalizate din localităţile mai sus menţionate. Peste 80 de tineri din localităţile ţintă au participat la Job Club-uri, ocazie cu care au învăţat cum să se prezinte la un interviu, cum să se acomodeze la noul loc de muncă şi au obţinut informaţii despre Codul Muncii – drepturile angajatilor.
TeleCentrele dotate cu programul legislativ LEGE 4 oferă accesibilitatea cetăţenilor din comună la toatele actele juridice din România, tipuri de contracte, exemple de cazuri şi de hotărâri date de instanţe judecatoreşti în diverse domenii, dicţionar de termeni juridici. Peste 300 de persoane au beneficiat de acest serviciu.
În perioada 22-24 iulie 2004 în comuna Petreşti, a fost organizat un atelier de lucru naţional pe tema „Sistemul de protecţie socială în mediul rural”. La acest eveniment au participat peste 80 de persoane, reprezentanţi ai instituţiilor publice din judeţul Satu Mare (AJOFM Satu Mare, DGPCAS Satu Mare) şi ai organizaţiilor neguvernamentale din judeţele Satu Mare, Bihor, Cluj, Sălaj, Timiş, Bistriţa, Covasna, Neamţ, Vrancea, Ialomiţa, Vâlcea, Gorj, respectiv din Bucureşti şi din Franţa, organizaţii care urmăresc dezvoltarea rurală. Obiectivele întâlnirii au fost analiza situaţiei sociale din mediul rural, formularea unor strategii de acţiune la nivel local, respectiv facilitarea dezvoltării de parteneriate între organizaţiile active în domeniul social din mediul rural. Una dintre temele de interes abordate de organizaţiile prezente au fost standardele şi acreditarea furnizorilor de servicii sociale, clarificarea statutului de furnizor de servicii sociale în contextul legislaţiei din România şi dezvoltarea profesională a organizaţiilor.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene