TOGETHER - ÎMPREUNĂ PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ FĂRĂ FRONTIERE
(cooperare transfrontalieră romano-maghiară) – Phare RO0008
 
 
 
Proiectul derulat în perioada decembrie 2002 – august 2003 şi finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2000, CBC România-Ungaria a fost implementat de programul Asociația CREST al Fundaţiei Hygeia în parteneriat cu Asociaţia Facilitatorilor Comunitari din Judeţul Bekes – Ungaria.

Proiectul a avut urmatoarele obiective:
  • dezvoltarea capacităţii instituţionale a 20 de organizaţii non-profit active în domeniul dezvoltării comunitare din Ungaria şi România (10 din Ungaria şi 10 din România), ca organizaţii stabile şi eficiente, în măsură să genereze şi să implementeze proiecte transfrontaliere de dezvoltare economico - socială şi culturală în zona de frontieră, într-o perioadă de 8 luni
  • cunoaşterea reciprocă de către organizaţiile civile (20 ONG-uri: 10 din România şi 10 din Ungaria) implicate în proiect a sistemului de funcţionare al sectorului neguvernamental din ţara vecină, din punct de vedere legislativ, financiar şi al colaborării cu Instituţiile de Stat, în timp de 8 luni
  • elaborarea unui portofoliu de proiecte (minim 10) pe domeniile economic, social şi cultural eligibile programelor PHARE CBC 2001 si 2002, promovându-se colaborarea inter-regională şi transfrontalieră.
Grupul ţintă alcătuit din 40 de reprezentanţi ai TeleCentrelor şi ONG-urilor active în domeniul dezvoltării rurale din Ungaria şi România (din judeţele Satu Mare şi Bekes) au participat la activităţi de instruire, schimb de experienţă, vizite de lucru şi workshopuri.
Paralel cu acest proiect, Asociaţia Facilitatorilor Comunitari din Judeţul Bekes în parteneriat cu programul Centrul de Resurse CREST al Fundaţiei Hygeia, a implementat în Ungaria proiectul complementar, cu titlul "DEZVOLTARE COMUNITARĂ FĂRĂ FRONTIERE" finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2000 CBC România-Ungaria. Scopul proiectului a fost îmbunătăţirea fluxului de informaţie dintre organizaţiile neguvernamentale din cele două ţări, dezvoltarea colaborărilor şi crearea unui cadru pentru viitoarele proiecte transfrontaliere.
Prin acest proiect a fost realizată o bază de date sub formă electronică şi tiparită cu datele organizaţiilor din cele două părţi ale frontierei, a fost organizată o conferinţă a organizaţiilor neguvernamentale şi a fost editată o publicaţie, bazată pe rezultatele şi concluziile conferinţei.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene