FORMAREA CAPITALULUI UMAN - BAZA COMPETITIVITĂŢII SOCIETĂŢII COMERCIALE NUTRISAM SA
(dezvoltare organizaţională) – Phare RO0007
 
 
 
Proiectul derulat în perioada aprilie 2003 – martie 2004 şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare RO-0007, a fost implementat de programul Asociația CREST al Fundaţiei Hygeia.
Proiectul a vizat dezvoltarea societăţii NUTRISAM SA (actual SC ABOMIX SA) şi stimularea intreprinderilor mici şi mijlocii din regiunea de nord-vest în vederea solicitării serviciilor de consultanţă şi instruire managerială.

Obiectivele proiectului au fost:
  • dezvoltarea abilitaţilor de comunicare, lucru în echipă, utilizare eficientă a timpului şi rezolvare a problemelor unui număr de 142 de angajaţi NUTRISAM
  • îmbunătăţirea cunoştinţelor de marketing a 20 de persoane încadrate în departamentele de marketing şi comerciale
  • dezvoltarea sistemelor de comunicare internă şi externă a intreprinderii; conştientizarea importanţei responsabilităţii şi adaptabilităţii în intreprindere de către angajaţii acesteia
Activităţile principale au fost: diagnosticare şi analiză a nevoilor de instruire în intreprindere; parcurgerea unui program de instruire; activităţi ale unor echipe de lucru formate din angajaţi în vederea dezvoltării echipelor decizionale şi conştientizării importanţei asumării responsabilităţii de către angajaţi; consultanţă managerială permanentă la solicitare.
APRECIEREA BENEFICIARULUI
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene