RESURSA UMANĂ - MOTORUL DEZVOLTĂRII LOCALE
(dezvoltare comunitară) – Phare RO0007
 
 
 
Proiectul derulat în perioada aprilie 2003 – martie 2004 şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare RO-0007 a fost implementat de Asociaţia Civilă pentru Dezvoltare Comunitară Taşnad în parteneriat cu programul Asociația CREST al Fundaţiei Hygeia şi Facultatea de Geografie a Universităţii Babeş-Bolyai.
Scopul proiectului a fost dezvoltarea oraşului Tăşnad şi a zonei de influenţă prin asigurarea premiselor procesului de înnoire economico-socială.
Grupul ţintă al proiectului a fost constituit din cele 171 de Intreprinderi Mici şi Mijlocii (IMM), care desfaşoară activitatea în cele 28 de localităţi din aria geografică acoperită de proiect.

Activităţile proiectului:
  • Înfiinţarea unui Centru de Resurse şi de Dezvoltare în localitatea Tăşnad, care va deservi grupul ţintă cu o logistica modernă şi cu un sistem de informare – comunicare - consultanţă;
  • Derularea unor sesiuni de instruire pentru 25 de reprezentanţi ai IMM-urilor în managementul IMM-urilor;
  • Elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Economico-Socială a regiunii.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene