AGROTURISMUL - PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII COMUNITARE
(dezvoltare comunitară) – Phare RO0007
 
 
 
Proiectul derulat în perioada aprilie – decembrie 2003 şi finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Phare RO-0007 a fost implementat de Administraţia Publică Locală în parteneriat cu programul Asociația CREST al Fundaţiei Hygeia şi Asociatia Femeilor Petreşti.
Proiectul a urmărit dezvoltarea economiei locale prin calificarea resursei umane în domeniul turistic.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
  • Dezvoltarea abilităţilor necesare în domeniul managementului şi marketingului turistic a unui grup de 50 de persoane cu vârsta cuprinsă între 25-35 de ani, din mediul rural, într-o perioadă de 8 luni
  • Dezvoltarea unei echipe de 10 persoane în măsură să iniţieze şi să deruleze programe comunitare aducătoare de venit, în special cu caracter turistic, care să sprijine dezvoltarea economiei locale în timp de 7 luni
  • Dezvoltarea infrastructurii în comuna Petreşti în vederea facilitării progresului turismului rural într-o perioadă de 8 luni
Activităţile derulate în vederea atingerii obiectivelor stabilite:
  • organizarea şi derularea unei sesiuni de instruire pentru un grup de 50 de persoane, din mediul rural, în domeniul marketingului turistic. Grupul beneficiarilor a fost împărţit în două grupe de câte 25 de persoane în vederea facilitării procesului de instruire. Instruirea celor două grupuri s-a derulat simultan în vederea asimilării cunoştinţelor necesare de către participanţi într-o perioadă relativ identică. Au avut loc patru cursuri de instruire cu o durată de câte trei zile fiecare. Tematica a fost aleasă tinându-se seama de necesarul de cunoştinţe pe care trebuie să le posede participanţii pentru a-şi dezvolta capacităţile manageriale şi de marketing în domeniul turistic
  • organizarea şi derularea unui schimb de experienţă de trei zile în comuna Rimetea din judeţul Alba la care au participat cele 50 de persoane din grupul de beneficiari în vederea identificării unor modele viabile de dezvoltare comunitară prin agroturism
  • organizarea şi derularea unei sesiuni de instruire în vederea formării unui grup de iniţiativă de 10 persoane în măsură să iniţieze şi să deruleze programe de dezvoltare comunitară prin agroturism
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene