ORGANIZAŢII COMUNITARE PENTRU FORMARE ŞI INFORMARE ÎN MEDIUL RURAL
(dezvoltare comunitară) – Phare RO0007
 
 
 
Proiectul derulat în perioada februarie - octombrie 2002 şi finanţat de către Uniunea Europeană prin prin Programul Phare RO-0007 a fost implementat de programul Asociația CREST al Fundaţiei Hygeia în parteneriat cu Fundaţia Româno-Franceză Atro-Fami, Asociaţia Facilitatorilor Comunitari din judeţul Bekes – Ungaria şi Centrul de Asistenţă Rurală. Prin proiect s-a urmarit dezvoltarea capacităţii instituţionale a 11 centre de resurse comunitare (tip telecentre) din trei judeţe (judeţul Satu Mare- Căpleni, Cehăluţ, Dara, Ghenci, Micula, Petreşti, Tăşnad; judeţul Maramureş- Târgu Lăpuş şi Tăuţii Măgherăuş; judetul Sălaj- Camăr şi Carastelec), ca organizaţii stabile şi eficiente de dezvoltare comunitară, în măsură să asigure dialogul social şi autonom, respectiv dezvoltarea economico - socială în localităţile menţionate şi să întărească structurile administrative a celor 11 comunităţi pentru a permite atragerea fondurilor extrabugetare din cadrul programelor europene şi implementarea acquis-ului comunitar.
Prin dezvoltarea unui sistem de comunicare între administraţia publică locală respectiv TeleCentrele din cele 11 comunităţi implicate în proiect s-a avut în vedere elaborarea şi implementarea unei politici de dezvoltare regională integrată.
În proiect au beneficiat de instruire şi schimburi de experienţă 22 de reprezentanţi ai TeleCentrelor şi 18 funcţionari publici. Au fost lansate două concursuri ale căror premii au constat în echipamente de birou şi materiale de prezentare elaborate pentru comunitatea câştigătoare.
Activităţile: mediatizarea proiectului, instruiri, schimb de experienţă, workshop, concurs planuri de dezvoltare comunitară elaborate de TeleCentre, concurs “Comunitatea Culturii”.

Rezultatele directe ale proiectului au fost:
  • TeleCentrul din Tăşnad a câştigat un proiect de la Agenţia de Dezvoltare Regională, în cadrul componentei Coeziune Economică şi Socială în vederea dezvoltării resurselor umane, în valoare de 12.870 euro.
  • TeleCentrul din Tăşnad a câştigat un proiect de la Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, în valoare de 4.800 USD, pentru iniţierea unei Asociaţii Microregionale a Regiunii Tăşnadului, aplicaţie care a fost aprobată la începutul lunii iunie urmând a se începe derularea proiectului în luna iulie.
  • TeleCentrul din Ghenci a iniţiat relaţii de colaborare cu TeleCentrele din comunele Korosnagyharsány (judeţul Bekes - Ungaria) şi Opalyi (judeţul Szabolcs-Szatmar-Bereg din Ungaria).
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene