ELABORAREA STRATEGIEI DE AUTOSUSŢINERE A TELECENTRELOR DIN LOCALITĂŢILE PETREŞTI, GHENCI
ŞI TÂRGU LĂPUŞ (dezvoltare comunitară) - Charles Stewart Mott Foundation
 
 
 
Proiectul derulat în perioada aprilie 2001 - martie 2002 şi finanţat de Charles Stewart Mott Foundation prin programul Parteneriate Durabile - Punţi între Autorităţi şi Comunitate, administrat de Fundaţia Parteneri Pentru Dezvoltare Locală a fost implementat de programul Asociația CREST al Fundaţiei Hygeia.
CREST şi-a propus prin acest proiect să elaboreze un plan viabil care pus în aplicare să asigure dezvoltarea TeleCentrelor în două localităţi din judeţul Satu Mare: Ghenci şi Petreşti, şi unul în judeţul Maramureş: Târgu Lăpuş, astfel încât acestea să joace un rol important în schimbarea mentalităţii membrilor comunităţii, transformându-i în iniţiatori şi participanţi activi la procesul de dezvoltare a comunităţii.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
  • elaborarea unui plan strategic, prin procese de planificare participativă, cu scopul de a asigura autosusţinerea TeleCentrelor pentru cele trei comunităţi vizate prin proiect, într-un timp de un 1 an de la demararea proiectului
  • crearea unei echipe, de patru persoane, a TeleCentrelor, care să fie în măsură să conducă şedinţe de planificare participativă
Pentru atingerea primului obiectiv s-au organizat în toate cele trei localităţi câte cinci întâlniri de planificare participativă; discuţiile s-au bazat pe informaţiile obţinute prin evaluări şi sondaje de opinie realizate în rândul cetăţenilor. La întâlniri au participat reprezentanţi ai administraţiei publice, ai instituţiilor de stat, ai organizaţiilor neguvernamentale, societăţi comerciale şi persoane fizice din localităţile respective. La fiecare etapă a planificării au participat şi reprezentanţii TeleCentrelor, coordonatorii făcând parte din grupul de facilitatori.
Pentru atingerea celui de-al doilea obiectiv cele patru persoane selectate au participat la toate etapele de pregătire a întâlnirilor, respectiv la derularea şedinţelor.
În fiecare TeleCentru s-a ajuns la consens în privinţa paşilor următori şi s-au stabilit întâlniri periodice (lunare sau bilunare) între grupurile de planificare. Unele actiuni au fost deja întreprinse chiar în timpul derulării proiectului, astfel:
  • în Ghenci: au fost depuse hârtiile pentru formarea unei Asociaţii de Dezvoltare Comunitară în care membrii fondatori sunt chiar participanţii la şedinţele de planificare
  • în Petreşti au avut loc întâlniri şi activităţi comunitare realizate de către participanţii la proces pentru a putea implica cât mai mulţi tineri în vederea identificării grupului de iniţiativă
  • în Târgu Lăpuş pentru dezvoltarea echipei de fundraising, două persoane au participat la un curs de instruire în domeniul elaborarii propunerilor de finanţare, iar grupul de planificare participativă a elaborat un portofoliu de proiecte cuprinzand 14 idei-obiective propuse spre realizare în perioada 2002-2006