FORUMUL SOCIETĂŢII CIVILE CONTACT, EDIŢIILE 1998 - 2002
(dezvoltarea societăţii civile) – Phare Dezvoltarea Societăţii Civile
 
 
 
CONTACT 2002   CONTACT 2001   CONTACT 2000   CONTACT 1999   CONTACT 1998

FORUMUL SOCIETATII CIVILE "CONTACT 2002"
În data de 10 decembrie 2002 a avut loc cea de a V- a ediţie a Forumului Societăţii Civile CONTACT 2002.
Organizatori: Programul Asociația CREST al Fundaţiei Hygeia şi Primăria Municipiului Satu Mare
Participanţi: au fost reprezentate 19 organizaţii neguvernamentale, 6 reprezentanţi ai Instituţiilor Publice şi reprezentanţii presei.
Anul 2002 a fost primul an în care organizaţiile din judeţ s-au întâlnit în fiecare lună din an pentru a discuta problemele sectorului. Temele abordate în cadrul ultimei întalniri a ONG-urilor din anul 2002 sub forma Forumului au fost următoarele:
 • Analiza evoluţiei sectorului şi colaborarilor la nivel judeţean.
  În ultimul an s-a apreciat colaborarea atât între ONG-uri cât şi cu Administraţiile Publice Locale ca fiind mai bună şi chiar soldată cu rezultate concrete: ONG-urile active în domeniul social şi A.P.L. au pus bazele unui program de elaborare a strategiei de intervenţie în domeniul social în Satu Mare; au fost iniţiate mai multe proiecte în colaborare şi implementate cu succes; au fost organizate cursuri şi evenimente la care au participat împreună reprezentanţii ONG-urilor.
  S-a ajuns la concluzia că nu e suficientă desemnarea unor persoane responsabile de colaborarea cu ONG-urile din partea Administraţiei. O colaborare necesită o informare şi o comunicare permanentă şi cunoştinte despre programele fiecaruia.
  Cu toate că s-a evoluat în această privinţă se necesită o transparenţă mai mare în ceea ce priveşte activitatea ONG-urilor şi APL şi în alte domenii decât cel social. S-a lansat chiar o invitaţie concretă de colaborare în domeniul protecţiei mediului.
 • Fiscalitate: restituiri de TVA - a participat un reprezentant al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice din judeţul Satu Mare.
  În special au fost abordate problemele pe care le întâmpină ONG-urile în cazul restituirii TVA-ului, contabilitatea ONG-urilor şi legea sponsorizării - lege, despre care şi reprezentantul DJFP a afirmat că nu încurajează agenţii economici să susţină financiar activitatea sectorului civil.
  O noutate din partea DJFP Satu Mare a fost înfiinţarea Biroului de Consultanţă în cadrul instituţiei, al cărui personal este pus la dispoziţie pentru acordare de consultanţă gratuită în domeniul fiscalităţii.
 • Voluntariatul în Satu Mare - funcţionarea Cluburilor de Voluntari din Instituţiile de învăţământ.
  S-a facut un scurt rezumat al rezultatelor anchetei sociologice realizate în municipiul Satu Mare privind atitudinea cetăţenilor faţă de voluntariat. Înfiinţarea Centrului de Voluntariat şi realizarea campaniei de atragere a voluntarilor a avut succes însă trebuie intervenit încă în pregatirea organizaţiilor de a primi şi coordona activitatea voluntarilor. Colaborarea Cluburilor de Voluntari cu Centrul este una eficientă dar care necesită un schimb permanent de informaţii despre ofertele de voluntari şi posturile din cadrul organizaţiilor.
  De asemenea trebuie acţionat încă în definirea şi înţelegerea noţiunii de voluntariat în rândul opiniei publice. Una dintre concluziile anchetei sociologice şi a discuţiilor purtate a fost faptul că cetăţenii au diferite păreri privind tipurile de activităţi pe care ei le-ar putea realiza în calitate de voluntar. Se propune o informare mai bună a cetăţenilor în ceea ce priveşte ofertele privind implicarea lor în calitate de voluntar în cadrul unui ONG.
 • Comunicare intrasectorială şi intersectorială
  Chiar dacă întâlnirile sunt mai frecvente între reprezentanţii ONG-urilor şi cei ai APL comunicarea poate fi încă îmbunătăţită. S-a creat o listă de discuţii a organizaţiilor din judeţul Satu Mare.
  Implementarea proiectele în parteneriat sunt oportunităţi de dezvoltare a organizaţiilor partenere şi stabilirea unui set de standarde minime în ceea ce priveşte managementul şi activitatea profesională în domeniul respectiv.

FORUMUL SOCIETĂŢII CIVILE CONTACT 2001 „FLEXIBILITATE, INTERDEPENDENŢĂ ŞI PARTENERIATE REGIONALE - BAZELE SECTORULUI CIVIL”
În data de 3 noiembrie 2001 Programul Asociația CREST al Fundaţiei Hygeia cu sprijinul: Sodexho Pass, Asociaţia Handicapaţilor Fizic Satu Mare, Organizaţia Caritas Satu Mare, Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare şi Ligii Pro Europa – filiala Satu Mare, a organizat cea de-a patra ediţie a Forumului Societăţii Civile CONTACT 2001.
Au participat peste 90 de persoane, reprezentanţi a:
 • 67 de organizaţii neguvernamentale din cinci judeţe: Satu Mare, Maramureş, Bihor, Sălaj şi Cluj,7 primării şi instituţii publice
 • reprezentanţi ai presei locale.
Forumul a început la ora 9.00 cu un cuvânt de deschidere din partea d-nului viceprimar SOLSCHI Viorel, urmat pe rând de d-ra KAZAMER Andrea - sociolog şi coordonator program de instruire CREST, d-nul KONYA Ladislau - inspector general adjunct Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare. După deschiderea oficială s-au prezentat şase organizaţii/proiecte cu impact local şi regional demarate în anul 2000/2001:
 • Liga Pro Europa Satu Mare
 • Fundaţia Down Carei
 • Dezvoltare Comunitară prin TeleCentre
 • Asociaţia Tinerilor Rromi Phrala
 • Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare
 • Organizaţia Tinerilor Germani Sătmăreni Gemeinsam
Prin aceste prezentari s-a dorit evidenţierea gradului de evoluţie şi dezvoltare a sectorului civil sătmărean şi a noilor iniţiative din ultimul an.
După prezentări participanţii s-au despărţit pe patru ateliere:
 • primul pe tema "Dezvoltare organizaţională" (moderator: Dr.HEJJA Botond). La discuţiile purtate în cadrul acestui atelier s-a urmărit în primul rând crearea unei imagini despre stadiul de dezvoltare a organizaţiilor din judeţ, mai ales ca acest aspect constituie un factor important pentru crearea şi dezvoltarea parteneriatelor, promovarea imaginii şi obţinerii de finanţări. S-a ajuns la concluzia că orice organizaţie, pentru a funcţiona şi a atinge rezultate are nevoie, pe lângă entuziasmul şi motivaţia membrilor ei de a activa, şi de un nivel de profesionalism, atât pe domeniile specifice de acţiune cât şi în modul de organizare a activităţii (management)
 • al doilea atelier ""Colaborare şi parteneriat între organizaţiile civile respectiv între organizaţii şi instituţiile publice" (moderator: Prof.KONYA Ladislau) - Tema abordată a fost importanţa parteneriatului, ca metoda de punere în valoare a resurselor organizaţionale, precum şi managementul acestora. Au fost semnalate atât aspecte pozitive cât şi negative ale parteneriatului ONG-Administraţie Publică Locală (printre cele negative fiind amintit dezinteresul APL, remarcându-se chiar numărul scăzut al reprezentanţilor participanţi la Forum). A fost exemplificat ca succes parteneriatele dintre Primăriile comunelor Ardud şi Halmeu cu ONG-urile. S-a ajuns la concluzia că fiecare din părţi aşteaptă solicitările celuilalt, iar în cazul în care există propuneri concrete, pe probleme punctuale colaborarea este posibilă
 • al treilea atelier pe tema""Relatia ONG-urilor cu Finanţatorii" (moderator: KAZAMER Andrea). Discutiile din acest atelier s-au axat pe întrebarea la ce se aşteaptă finanţatorii de la organizaţiile aplicante/beneficiare de finanţări precum şi modul în care fac faţă organizaţiile acestor aşteptări. Rezultatul a fost că e nevoie de o pregătire riguroasă a organizaţiilor pentru a putea obţine finanţări şi pentru a atinge impactul preconizat de fiecare proiect. S-a urmărit formularea unui mesaj către Forumul Donatorilor din România constituit în anul 2000. S-a concluzionat că ar fi utilă elaborarea unei strategii/portofoliu de idei sau chiar proiecte la nivel regional, asupra căruia să cadă de acord organizaţiile care activează pe diferite domenii. Acestea să fie transmise finanţatorilor cu recomandarea să se ţină cont de ele la lansarea programelor de finanţare
 • al patrulea atelier pe tema: ""Imaginea ONG-urilor în mass-media" (moderator: Thomas HACKL). Discuţiile acestui atelier s-au concentrat asupra problemei denaturării informaţiilor care ajung să fie publicate în presă despre activitatea organizaţiilor civile.
S-au analizat motivele acestei probleme şi în final, s-a ajuns la conluzia că este necesar o pregătire managerială pentru această colaborare, atât din partea organizaţiilor cât şi din partea reprezentanţilor presei, utilizarea în paralel de către organizaţii a altor instrumente de promovare a imaginii (pagini web, liste de discuţii, buletine electronice).
Rezoluţiile elaborate la sfârşitul Forumului reprezintă poziţia celor prezenţi faţă de cele mai importante probleme cu care se confruntă organizaţiile. Astfel:
 1. se recomandă elaborarea şi promovarea unui minim standard profesional şi managerial pe care să îl îndeplinească organizaţiile asigurând astfel credibilitatea sectorului civil
 2. se recomandă stabilirea unor priorităţi pe termen scurt şi pe termen lung de acţiune ale ONG-urilor pe domenii, de către reprezentanţii acestora în colaborare cu reprezentanţii instituţiilor publice pe fiecare judeţ

FORUMUL SOCIETĂŢII CIVILE "CONTACT 2000"
în perioada 6-7 octombrie 2000 programul Asociația CREST al Fundaţiei Hygeia a organizat cea de-a treia ediţie a Forumului Societăţii Civile "CONTACT 2000". Cofinanţatorii evenimentului organizat au fost: Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Patrimoniului Cultural Naţional din Ungaria. Susţinătorii evenimentului au fost: Asociaţia Femeilor Satu Mare, Organizaţia Caritas Satu Mare, Asociaţia de Protecţie a Mediului E-misszio din Nyiregyhaza-Ungaria şi Asociaţia Primăriilor din Judeţul Satu Mare.
Pe parcursul celor două zile ale Forumului au participat un număr de peste 130 de persoane, reprezentanţi ai:
 • 89 de organizaţii neguvernamentale din opt judeţe: Bihor, Cluj, Maramureş, Mureş, Neamţ, Sălaj, Satu Mare, Timiş
 • 21 de Primării din judeţele Bihor, Maramureş şi Satu Mare
 • autoritaţilor locale şi centrale, instituţiilor publice de stat
 • finanţatorilor interni şi externi
 • mass-mediei locale
La deschidere au luat parte 132 participanţi, numărul variind de la un program la altul, datorită diversităţii domeniilor de interes. Forumul a început la ora 9.00 cu un cuvânt de deschidere din partea doctorului Cristian KRUZLICS director relaţii externe CREST, urmat pe rând de viceprimarul municipiului Satu Mare, Iuliu ILYES, Ion OLTEANU din partea Oficiului de Relaţii cu ONG-uri a Guvernului, primarul municipiului Baia Mare Cristian ANGHEL, salut din partea Federaţiei Municipiilor din România ş Attila VARGA - deputat în Parlamentul României, cu un discurs pe tema "Rolul societăţii civile în integrarea europeană".
După deschiderea oficială s-au prezentat nouă organizaţii/proiecte cu impact local şi regional :
 • CREST/Asociaţia Pro Democraţia Cluj Napoca - "Votez, deci exist!"
 • Primăria Comunei Turulung "Tinerii viitorului nostru"• CREST - "TeleCentrul Inima Comunităţii"
 • Asociaţia de Protecţie a Mediului "E-misszio" Nyiregyhaza, Ungaria - "Iniţiative transfrontaliere în domeniul protecţiei mediului"
 • Organizaţia Caritas Satu Mare "Pentru zâmbetul lor"
 • Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului filiala Satu Mare - "Law for all" şi "Psiholog în penitenciar"
 • Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC - "Centrul de Voluntariat Baia Mare" şi "Alternative familiale la protecţia de tip rezidenţială a copilului"
 • Primaria Municipiul Baia Mare "Căi de modernizare şi mărire a transparenţei administraţiei publice locale din Baia Mare"
 • Primăria Comunei Halmeu "Primăria - oglinda comunităţii"
După pauza de prânz participanţii s-au despărţit pe patru ateliere:
 • "Dezvoltare comunitară. Turismul rural - realităţi şi perspective" (moderator: Dr.Cristian KRUZLICS) la acest atelier au participat 48 de persoane, reprezentanţii Primăriilor şi organizaţiilor care se ocupă de dezvoltare comunitară. La discuţiile purtate în cadrul acestui atelier au participat: Gabriella TISZA directorul Primei Societăţi de Dezvoltare din Nyiregyhaza, Attila JUHASZ şi Magdolna POCSAJINE FABIAN, reprezentanţii Asociaţiei de Dezvoltare Comunitară din Bekescsaba-Ungaria, Ioana CARDOS preşedinte executiv Centrul de Asistenţă Rurala din Timişoara, Sonia ZAHARIE Organizaţia World Vision Cluj Napoca, Vasile BRADEA director Biroul de Turism pentru Tineret Satu Mare, 19 primari din judeţele Bihor, Maramureş, Sălaj şi Satu Mare. Scopul atelierului de dezvoltare comunitară a fost să ofere primarilor respectiv reprezentanţilor autoritaţilor publice locale posibilitatea unui schimb de idei pe tema turismului rural, în condiţiile în care în ţara noastră nu există încă o concepţie clară privind: obiectivele de bază ale turismului rural, suportul organizaţional, posibilităţile şi căile de dezvoltare ale acestei activităţi
 • "Colaborare şi parteneriat între organizaţii civile" (moderator Alina PORUMB director SC Conştient SRL Cluj Napoca) la acest atelier au participat 39 de persoane reprezentante a 30 de organizaţii neguvernamentale. Temele abordate au fost: conceptul de colaborare şi parteneriatul ca metodă de punere în valoare a resurselor; managementul parteneriatului
 • "Eficienţa şi performanţa prin dezvoltarea resurselor umane"
  (moderator Dr.Botond HEJJA director executiv CREST). La acest atelier au fost prezenţi 21 de participanţi, reprezentanţi ai instituţiilor de stat, organizaţiilor civile şi societăţilor comerciale
 • "Necesităţi şi resurse ale organizaţiilor neguvernamentale de tineret " (moderator: Dr.Daniela AMBRUS consultant CREST). Organizaţiile prezente au avut ocazia să se prezinte. După aproape trei ore de discuţii aprinse s-a ajuns la concluzia, că deşi există organizaţii de tineret care manifestă o dorinţă reală de a activa şi de a colabora în realizarea anumitor proiecte care vizează tineretul, aceste iniţiative se materializează rar, principalele cauze fiind necunoaşterea potenţialilor parteneri, a preocupărilor acestora şi lipsa contactului direct cu alte organizaţii. După prezentarea acestor probleme, s-a ajuns la o propunere în vederea soluţionării lor: o colaborare între CREST şi Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Satu Mare (reprezentat de Daniel POP) prin care fiecare îşi aduce aportul propriu (echipament tehnic, cunoştinţe, resurse financiare etc.) în vederea dezvoltării organizaţiilor de tineret şi demararea unor proiecte în parteneriat. Lucrările din această primă zi au avut ca finalitate notarea concluziilor la care s-a ajuns în cadrul atelierelor şi discutarea acestora în plenul Forumului
A doua zi a început cu prezentarea a 16 organisme finanţatoare interne şi externe, respectiv alte 5 resurse informaţionale (Fondul Român de Dezvoltare Socială, Programul Uniunii Europene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală SAPARD, Agenţia Naţională de Dezvoltare Regională, Programele PHARE ale Uniunii Europene, Regional Environmental Center, Programul Român de Parteneriat pentru Mediu, Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România AIDROM, Banca Mondială, Ministerul Tineretului şi Sportului Român, Ambasada Statelor Unite ale Americii, Ambasada Canadei, Ambasada Olandei, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor din România, Fundaţia Illyes Alapitvany; Organizaţii: resurse - Asociația CREST, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Comisia pentru relaţia cu ONG-urile a Consiliului Judeţean Satu Mare, Centrul de Informare Român RICIR, World Learning Romania).
După pauza de masă lucrările au continuat cu prezentări ale unor strategii de dezvoltare regională, o bună posibilitate de a învăţa din experienţa organizaţiilor de peste hotare, prezentările fiind făcute de Gabriella TISZA director executiv Prima Societate de Dezvoltare din Nyirseg-Ungaria şi Attila JUHASZ arhitect şef Consiliul Judeţean al Judeţului Bekes din Ungaria. După prezentarea domnului Cătălin GHEORGHE director executiv SC Conştient SRL Cluj Napoca, ultima prezentare a fost cea a doamnei Anneliese ANGHEL director al Centrului de Evaluare, Resurse şi Consultanţă CERC. Lucrările forumului s-au încheiat cu un cocktail şi o conferinţă de presă.

FORUMUL SOCIETĂŢII CIVILE "CONTACT '99"
În perioada 24-25 septembrie 1999 programul Asociația CREST al Fundaţiei Hygeia în colaborare cu Asociaţia Primăriilor din Judeţul Satu Mare, cu sprijinul financiar al Fondului de Dezvoltare al Euroregiunii Carpatice, a organizat cea de-a doua ediţie a Forumului Societăţii Civile "CONTACT '99". Evenimentul s-a desfăşurat în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare cu participarea a peste 150 de persoane. Susţinătorii evenimentului au fost: Asociaţia Femeilor Satu Mare, Asociaţia de Prietenie Româno-Franceză Atro-Fami, Organizaţia Caritas Satu Mare, Fundaţia Hans Lindner, Fundaţia Hygeia, Fundaţia pentru Promovarea Sănătăţii şi Consiliul Judeţean Satu Mare.
Forumul a început cu un cuvânt de deschidere din partea prefectului Rudolf RIEDL, urmat pe rând de viceprimarul municipiului Iuliu ILYES, dr.Cristian KRUZLICS (CREST), Dana SEUCAN (mesajul dr.Virgil ENĂTESCU), Nicolae BONDICI (Asociaţia Primăriilor din Judeţul Satu Mare). După pauză s-au prezentat şase organizaţii/proiecte cu caracter de model (Organizaţia Caritas Satu Mare, Fundaţia Hans Lindner, Asociaţia Colecţionarilor de Cactuşi Aztekium, Asociaţia Primăriilor din Judeţul Satu Mare, CREST), respectiv Programul de Preaderare şi Dezvoltare Rurală SAPARD. Lucrările au continuat pe trei ateliere care s-au finalizat cu câte o rezoluţie:
 • primul pe tema "Colaborarea cu autorităţile centrale şi locale", Rezoluţie: Participanţii au căzut de acord asupra necesităţii atingerii unor standarde profesionale în activităţile lor întărind astfel sectorul neguvernamental din cadrul comunităţii, respectiv colaborarea dintre aceasta şi organele de stat
 • al doilea "Perspective de dezvoltare comunitară", Rezoluţie: O problemă deosebit de importantă reflectată în activitatea organizaţiilor prezente la Forum este necesitatea unei implicări active şi eficiente a organizaţiilor neguvernamentale la nivelul proiectelor de dezvoltare comunitară. În consecinţă s-a recomandat Administraţiei Publice Locale să adopte o formulă de lucru de parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale în elaborarea şi implementarea strategiillor de dezvoltare locală
 • al treilea pe tema "Managementul organizaţiei nonprofit", Rezoluţie: Organizaţiile au căzut de acord asupra necesităţii atingerii unor standarde profesionale în activitaţile lor întărind astfel sectorul neguvernamental din cadrul comunităţii.

FORUMUL SOCIETĂŢII CIVILE "CONTACT '98"
Între 9-11 iunie 1998 s-a desfăşurat primul forum al ONG-urilor din judeţul Satu Mare "CONTACT'98", organizat la Centrul de Pastoraţie şi Tineret.
Forumul a început cu un cocktail de deschidere ce a durat două ore. Au participat reprezentanţii Prefecturii, Primăriei, Consiliului Judeţean, invitaţii din Bucureşti, presa, aproximativ 60 de ONG-uri, mai puţin comunitatea de afaceri locală. Urmărind declaraţiile, feedback-urile celor prezenţi a fost o bună ocazie pentru ca participanţii să se cunoască între ei, şi pentru a se crea un climat de lucru favorabil, neprotocolar pe durata forumului.
În dimineaţa zilei de 10 iunie, după înregistrarea participanţilor a urmat deschiderea oficială de către Vicepreşedintele Consiliului Judeţean şi prezentarea "Catalogului ONG-urilor din Judeţul Satu Mare-1998" lucrările au început cu un modul destinat relaţiei ONG-urilor cu autorităţile de stat, finalitatea căreia a fost elaborarea şi trimiterea a două rezoluţii: una Consiliului Judeţean şi alta Prefecturii.
În continuare a urmat un modul despre colaborarea între ONG-uri, apoi după pauza de prânz unul legat de etica sectorului asociativ. Aceasta din urmă a avut ca drept rezultat un Cod Deontologic al ONG-istului. 34 de ONG-uri au semnat ca fondatori ai acestui Cod şi s-a constituit un Comitet de Etică alcătuit din 5 membri. În cadrul ultimului modul au fost prezentate câteva proiecte semnificative din judeţ.
În cadrul primelor două module din cea de-a doua zi au fost prezentate resursele financiare şi informaţionale, locale şi naţionale accesibile ONG-urilor iar după masa de prânz au urmat ateliere pentru identificarea şi găsirea unor căi de soluţionare/ameliorare a problemelor specifice ale ONG-urilor din judeţul Satu Mare. După o dezbatere pe tema relaţiei ONG-urilor cu mass-media, forumul s-a încheiat cu evaluarea şi închiderea acesteia. Pe perioada forumului a avut loc vernisajul de artă fotografică a Grupului Foto Delta şi expoziţia de cactuşi a Asociaţiei Colecţionarilor de Cactuşi "Aztekium".