TINERII RROMI - ŞANSE DE AFIRMARE (protecţie socială - minorităţi) - Phare RO0007
 
 
 
Proiectul derulat în perioada septembrie 2001 – februarie 2002 şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare RO-0007 a fost implementat de Liga Pro Europa - Filiala Satu Mare în parteneriat cu programul Asociația CREST al Fundaţiei Hygeia.
Scopul proiectului a fost creşterea educaţiei şi a gradului de şcolarizare în rândul romilor din judeţul Satu Mare.
Prin proiect a fost înfiinţată Asociaţia Tinerilor Romi „Phrala” din judeţul Satu Mare şi s-a format o echipa de 30 de tineri romi capabili să promoveze valorile culturii rome şi să conceapă / implementeze programe care vizează îmbunatăţirea situaţiei romilor. Cei 30 romi selectaţi pe baza a trei criterii (vârstă, motivaţie şi şcolarizare) din 13 comunităţi ale judeţului Satu Mare (Ardud, Păuleşti, Beltiug, Dorolţ, Craidorolţ, Halmeu, Turulung, Livada, Socond, Odoreu, Crucişor, Oraşu Nou, Vetiş), în care ponderea romilor este ridicată, au participat la două sesiuni de instruire (pe temele: comunicare, formarea echipei, luarea deciziilor, managementul conflictelor, organizarea unor activităţi comunitare), după care au aplicat cele învăţate în organizarea şi derularea unor evenimente în propriile comunităţi. În cele 13 comunităţi au fost organizate cursuri în vederea recuperării şcolare a 60 % din tinerii romi până la vârsta 18 ani care şi-au întrerupt studiile gimnaziale.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene