COMPETENŢA - MĂSURA AUTORITĂŢII
(reforma administraţiei publice) - Fundaţia pentru O Societate Deschisă
 
 
 
Proiectul derulat în perioada ianuarie - august 2000 şi finanţat de Fundaţia pentru O Societate Deschisă a fost implementat de programul Asociația CREST al Fundaţiei Hygeia în parteneriat cu Consiliul Judeţean Satu Mare.
Scopul proiectului a fost instruirea reprezentanţilor aleşi ai Primăriilor locale în vederea luării unor decizii optime şi perfecţionarea funcţionarilor publici în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Pe lângă câştigul informaţional concret al primăriilor prin proiect s-a urmărit promovarea unui mod de gândire responsabil şi eficient în cadrul administraţiilor publice locale cu privire la soluţionarea problemelor comunităţii.

Activităţile derulate în cadrul proiectului:
 • Curs de "Redactarea propunerilor de finanţare" 03-04.03.2000;
 • Curs de instruire în două faze pentru reprezentanţii aleşi ai 18 primării, 9-12 şi 16-18.03.2000.
 • Teme abordate: sistemul administraţiei publice locale, planificare strategică, alcătuirea bugetului local, posibilităţi de dezvoltare comunitară, modele de luare a deciziilor, comunicare eficientă;
 • Curs de "Managementul administraţiei publice locale" pentru funcţionarii a 26 de Primării Locale din judeţul Satu Mare, 06-13.04 şi 24-27.05.2000;
 • Seminar "Relaţia organizaţiilor neguvernamentale cu administraţia locală şi instituţiile publice de stat" 30-31.03.2000;
 • Curs de 2 zile pe tema "Dezvoltare comunitară. Conceptul Telecentru" 25-26.08.2000;
 • Asistenţă tehnică şi consultanţă managerială acordată primăriilor beneficiare.
În perioada derulării proiectului:
 • materialele din bibliotecă au fost lecturate de reprezentanţii aproximativ a 19 primării;
 • s-a folosit corespondenţa electronică aproximativ 14 ore (fiecare dintre cele 60 de primării are adresa de e-mail separată);
 • s-au acordat aproximativ 270 de ore de consultanţă managerială, financiară şi juridică personal şi aproximativ 70 ore telefonic reprezentanţilor primăriilor;
 • au fost distribuite gratuit celor 60 de primării 12 numere ale buletinului informativ MANAGER;
 • în scopul proiectului, cele cinci calculatoare au fost folosite în total aproximativ 600 de ore, scanner-ul 60 de ore, s-au fotocopiat peste 12.500 de pagini A4, s-au imprimat 8.000 coli A4, s-a navigat pe Internet 400 de ore;
Cele mai multe solicitari au venit pentru consiliere în elaborarea propunerilor de finanţare din partea primăriilor. S-au depus în cele 8 luni ale proiectului aproximativ 65 de proiecte, din care peste 21 au fost aprobate de catre finanţatori (Fondul Român de Dezvoltare Socială, Agenţia de Dezvoltare Regională, Banca Mondială, alţi finanţatori). Locul doi, privind serviciile accesate, îl deţin consultanţele manageriale în anumite probleme concrete din viaţa cotidiană a primăriilor. În ceea ce priveşte prezenţa reprezentanţilor primăriilor la cursuri, la acestea au participat în totalitate 73 de reprezentanţi a 26 de primării. Serviciile legate de asistenţa tehnică (utilizarea echipamentelor de birotică) nu au fost utilizate la nivelul aşteptărilor noastre, cauza principală fiind distanţa fizică dintre sediul CREST şi primării. Considerăm că cel mai important rezultat al proiectului a fost stimularea primărilor în a se preocupa de eficientizarea activităţilor primăriei, încercarea de atragere a fondurilor extrabugetare prin proiecte şi investitori externi. Intensificarea acestei preocupări se poate urmări prin dinamica serviciilor accesate, care arată o creştere progresivă de-a lungul celor opt luni ale proiectului.