EDIT EDUCAŢIEI CIVICE: EDUC, DEDUC, (MĂ) IMPLIC, TRANSFORM
(educatie civică) – Phare 2006
 
 
 
Proiectul derulat în perioada decembrie 2008 - octombrie 2009 şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2006 a fost implementat de Asociația CREST în parteneriat cu Asociaţia Părinţi pentru Copii Satu Mare.
Scopul general a fost creşterea calităţii educaţiei civice prin îmbunătăţirea parteneriatului şcoală - familie, crescând astfel implicarea membrilor comunităţii în activităţi de reflecţie asupra activităţii instituţiilor publice locale şi participarea la activităţi în folosul comunităţii.

Proiectul a avut următoarele obiective specifice:
  • Dezvoltarea pentru 24 de persoane, membri ai asociaţiilor de părinţi din şcoli, a abilităţilor de organizare şi promovare de activităţi civice
  • Dezvoltarea pentru 49 de educatori din diferite cicluri de învăţământ, a abilităţilor de organizare în parteneriat cu părinţii, de activităţi civice şi de implementare a unui stil interactiv a activităţilor de educaţie civică
  • Conştientizarea a 60 de persoane reprezentând educatori şi părinţi, despre valorile ce trebuie cultivate prin activităţile de educaţie civică: voluntariat, caritabilitate, respectul valorilor, solidaritate
  • Dezvoltarea cunoştinţelor a 20 de elevi în identificarea nevoilor instituţiilor publice locale şi de promovare a implicării în comunitate
Grupul ţintă al proiectului a fost alcătuit din: 6 instituţii de învăţământ (2 de nivel preşcolar, 2 de nivel gimnazial şi 2 licee) din judeţul Satu Mare şi Asociaţiile de Părinţi existente în aceste instituţii, 24 de membri ai asociaţiilor de părinţi, 49 de educatori din cele 3 cicluri de învăţământ, 20 de elevi din ciclul liceal, 500 de persoane reprezentând părinţi şi copii din instituţiile implicate şi membri ai comunităţii locale, antrenaţi în activităţi educaţionale şi de sensibilizare.

Obiectivele propuse au fost atinse prin:
  • organizarea a 3 serii de cursuri în domeniul educaţiei civice; organizarea unor activităţi de promovare a valorilor esenţiale în educaţia civică
  • activităţi de cunoaştere a nevoilor instituţiilor publice locale şi de promovare a implicării în comunitate
  • organizarea de dezbateri şi workshopuri pe tema educaţiei civice
Comunicat de presă - lansare proiect
Comunicat de presă - finalizare proiect
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene