ÎNTĂRIREA SOCIETĂŢII CIVILE – OCROTIREA NATURII
(protectia mediului) - CEE Trust for Civil Society
 
 
 
Proiectul derulat în perioada ianuarie 2008 - octombrie 2009 şi finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe a fost implementat de Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare în parteneriat cu Asociația CREST.
Scopul proiectului a fost întărirea capacităţii sectorului civil implicat în administrarea ariilor naturale protejate.

Obiective specifice ale proiectului au fost:
  • întărirea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale care administrează arii protejate, în vederea asigurării unui management adecvat al ariilor protejate
  • înfiinţarea unei coaliţii naţionale a ONG-urilor care administrează arii protejate
Activităţile şi rezultatele atinse ale proiectului au fost:
  • realizarea unei baze de date a ONG-urilor din România care sunt implicate în administrarea ariilor naturale protejate
  • organizarea unor cursuri de formare pentru reprezentanţii ONG-urilor active în managementul ariilor protejate în domeniile: managementul ariilor protejate şi elaborarea participativă a planurilor de management, comunicare eficientă, implicarea comunităţilor locale în managementul ariilor protejate, managementul conflictelor, formarea echipelor, dreptul mediului şi legislaţia privind ariile protejate
  • înfiinţarea Coaliţiei Naţionale pentru Arii Protejate, o coaliţie a 24 de ONG-uri care administrează arii naturale protejate