PARTENERIAT TRANSFRONTALIER PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A COMUNITĂŢII
(colaborare transfrontalieră) – Phare Tacis
 
 
 
Proiectul ce se derulează în perioada august 2008 – august 2010 şi este finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare Tacis 2006 este implementat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Inovaţiilor “Uzhgorod – Secolul XXI”, Uzhgorod (Ukraina) în parteneriat cu Asociația CREST.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea durabilă, echilibrată şi coerentă a comunităţilor locale situate în regiunea transfrontalieră România-Ucraina.

Proiectul are următoarele obiective specifice:
  • Dezvoltarea capacităţii instituţionale a comunităţilor locale din ţinutul Zakarpatska prin înfiinţarea a patru centre de resurse pilot, în patru localităţi după modelul centrelor de resurse din România
  • Dezvoltarea resurselor umane în comunităţile locale ţintă
  • Dezvoltarea şi promovarea canalelor informaţionale între localităţiile situate în regiunea transfrontalieră România-Ucraina
Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de comunităţile locale din regiunea ţintă cuprinzând: reprezentanţii administraţiei publice şi reprezentanţii sectorului nonguvernamental.
Obiectivele propuse vor fi atinse prin: identificarea localităţilor ţintă din regiunea Zakarpatska pe baza unor analize socio-economice a regiunii, înfiinţarea şi amenajarea a patru centre de resurse pilot, dezvoltarea resurselor umane prin organizarea de cursuri de instruire, schimburi de experienţă, workshopuri, seminarii şi conferinţe, elaborarea şi distribuirea materialelor de promovare privind dezvoltarea durabilă a localităţilor, înfiinţarea unui portal web Trilingv (român, ucrainiean, englez).
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene