ACCES PENTRU TOŢI LA VIAŢĂ !
(egalitate de şanse) – Programul Facilitatea de Tranzitie 2007
 
 
 
Proiectul ce se derulează în perioada ianuarie - noiembrie 2010 şi este finanţat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.03.03 - Integrarea în societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate şi de Guvernul României este implementat de către Asociația CREST în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Satu Mare, Asociaţia Handicapaţilor Fizic Satu Mare, Fundaţia Down Carei, Asociaţia „Părinţi pentru Copii” Satu Mare.
Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului copiilor şi tinerilor la servicii de formare, dezvoltare şi îmbunătăţire a deprinderilor de viaţă independentă. Prin activităţile proiectului se urmăreşte pe termen lung creşterea eficienţei şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor / serviciilor sociale care urmăresc dezvoltarea personalităţii, talentelor, abilităţilor mentale, sociale şi fizice de pregătire pentru viaţă a copiilor şi tinerilor dezavantajaţi pentru a evita excluziunea lor socială.

Proiectul are următoarele obiective specifice:
  • Asigurarea unei reţele de 20 formatori cu competenţe de formare în deprinderi de viaţă in cadrul organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară programe de protecţie socială pentru copii şi tineri dezavantajaţi din judeţele Satu Mare, Maramureş şi Bihor.
  • Dezvoltarea abilităţlor a 20 de persoane implicate în furnizarea de servicii sociale, de a pregăti, derula şi superviza programe eficiente de dezvoltare a deprinderilor de viaţă conform standardelor de calitate în domeniu.
  • Implicarea a 50 de copii şi tineri dezavantajaţi (cu handicap şi/sau instituţionalizaţi) în programe de dezvoltare a deprinderilor de viata organizate şi derulate în colaborare cu copii şi tineri care nu sunt expuşi la risc în vederea conştientizării importanţei implicării comunităţii în egalizarea şanselor şi integrarea socială a acestui grup social defavorizat.
  • Informarea la nivelul celor 3 judeţe ţintă a minim 3000 de persoane (în mod special părinţi şi angajatori) privind importanţa implicării sociale în rezolvarea problematicii copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţie de risc, a decalajelor dintre copiii şi tinerii dezavantajaţi - cu dizabilităţi şi/sau institutionalizaţi respectiv copii şi tinerii care nu se află în situaţii de risc.
Obiectivele propuse vor fi atinse prin următoarele tipuri de activităţi: ateliere de lucru, programe de instruire, schimb de experienţă; activităţi comune de dezvoltare a deprinderilor de viaţă organizate pentru copii şi tinerii dezavantajaţi împreuna cu tineri care nu sunt expuşi la risc.

COMUNICAT DE PRESĂ – LANSARE PROIECT

COMUNICAT DE PRESĂ – FINALIZARE PROIECT

Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele PHARE, contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Alte adrese utile: Comisia Europeana , Consiliul Uniunii Europene