SĂ FIM UNIŢI ŞI ACTIVI PENTRU COMUNITATE
(educaţie preşcolară) – CEE Trust
 
 
 
Asociaţia Părinţi pentru Copii în parteneriat cu Asociația CREST în perioada 01.04.2010-30.01.2011 implementează proiectul finanţat de organizaţia caritabilă independentă Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacităţii asociaţiilor de părinţi din municipiul Satu Mare de a organiza şi dezvolta în parteneriat cu instituţii publice programe de educaţie şi sănătate a copiilor, crescând astfel gradul de responsabilizare şi implicare a cetăţenilor în viaţa comunitară.

Proiectul are următoarele obiective specifice:
  • Asigurarea unui instrumentar cu informatii, metode, tehnici practice, probleme legislative utile în înfiinţarea şi eficientizarea activitătii asociatiilor de părinti în 500 de exemplare
  • Dezvoltarea la 20 de părinţi – membrii ai comitetelor de părinţi - a capacităţii lor de înfiinţare şi dezvoltare a asociaţiilor de părinţi
  • Dezvoltarea la 350 de părinţi, a capacităţii lor de a planifica şi a se implica activ in soluţionarea unor probleme legate de sănătatea şi educaţia copiilor în colaborare cu instituţii publice.
Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 10 instituţii publice din municipiul Satu Mare, 500 de comitete – asociaţii de părinţi, 170 de copii şi 350 de părinţi membrii ai comitetelor de părinţi.
Obiectivele propuse vor fi atinse prin următoarele tipuri de activităţi: programe de instruire, ateliere de lucru, activităţi comune planificate şi organizate de asociaţiile de părinţi în colaborare cu instituţii publice.

Proiectul contribuie la creşterea gradului de:
  • implicare al părinţilor în activităţile comitetelor de părinţi şi al asociaţiilor de părinţi pentru dezvoltarea parteneriatului şcoală – comunitate
  • gradului de dezvoltare organizaţională al Asociaţiilor de părinţi. La finalul proiectului minimum trei asociaţii de părinţi vor dobândi personalitate juridică