MEDIU SIGUR ŞI SĂNĂTOS ANGAJAŢILOR CARE LUCREAZĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE
(sănătate şi securitate în muncă) – FSE POSDRU 2007-2013
 
 
 
Proiectul ce s-a derulat în perioada 1 agust 2010 şi 31 iulie 2011 a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a intreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” (Contract POSDRU/78/3.2/A/66207). Proiectul a fost implementat de către CONSUL SECURITY SYSTEM SRL. Asociația CREST a susţinut proiectul prin asistenţă tehnică.
Obiectul general al proiectului a fost reducerea în mod constant şi semnificativ a numărului de accidente de muncă şi boli profesionale în rândul angajaţilor societăţii CONSUL SECURITY SYSTEM SRL şi îmbunătăţirea în mod continuu a nivelului de securitate şi sănătate în muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
  • asigurarea cadrului organizatoric al societăţii necesare sănătăţii şi securităţii în muncă conform standardului OHSAS 18001:2008 şi a legislaţiei naţionale în vigoare, Legea 319/2006 cu modificările ulterioare;
  • nstruirea angajatilor societăţii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă respectiv a unui auditor intern pe sisteme de sănătate şi securitate;
  • asigurarea mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii angajaţilor societăţii – electricieni – conform standardelor în vigoare.
Activităţile proiectului au fost:
  • Informarea si instruirea angajaţilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă (pe Sistemul de Management pentru Sănătate şi Securitate Ocupaţională OHSAS 18001;
  • Elaborarea procedurilor pentru continua îmbunătăţire a performanţelor în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea muncii, şi conformitatea acestora cu legislaţia în vigoare;
  • Achiziţionarea mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii angajaţilor societăţii conform standardelor în vigoare;
  • Mediatizarea proiectului.

COMUNICAT DE PRESĂ – LANSARE PROIECT

COMUNICAT DE PRESĂ – FINALIZARE PROIECT

Pentru a vizualiza anunţurile de participare la achiziţiile de furnizare / servicii / lucrări realizate în cadrul proiectului vă rugăm accesaţi link-ul următor:

ANUNŢURI ACHIZIŢII FURNIZARE / SERVICII

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.