SECURITATE ŞI SIGURANŢĂ ANGAJAŢILOR
(sănătate şi securitate în muncă) – FSE POSDRU 2007-2013
 
 
 
Proiectul ce s-a derulat în perioada 1 octombrie 2010 şi 30 septembrie 2011 a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a intreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” (Contract POSDRU/78/3.2/A/66060). Proiectul a fost implementat de către CREST SRL. Asociația CREST susţine proiectul prin asistenţă tehnică. Obiectul general al proiectului a fost îmbunătăţirea condiţiilor de muncă prin asigurarea sănătăţii şi securităţii în cadrul societăţii, pentru prevenirea riscurilor profesionale. Proiectul a asigurat pe termen lung reducerea în mod constant şi semnificativ a numărului de cazuri de boli profesionale şi accidente în rândul angajatilor societăţii CREST SRL.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost: :
  • informarea şi instruirea a 6 angajaţi ai societăţii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă
  • asigurarea cadrului organizatoric al societăţii necesare sănătăţii şi securităţii în muncă conform standardului OHSAS 18001:2008 şi a legislaţiei naţionale în vigoare Legea 319/2006 cu modificările ulterioare
  • asigurarea mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii angajaţilor societăţii conform standardelor în vigoare.
Activităţile proiectului au fost:
    Informarea şi instruirea angajaţilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă (pe Sistemul de Management pentru Sănătate şi Securitate Ocupaţională OHSAS 18001; Elaborarea procedurilor pentru continua îmbunătăţire a performanţelor în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea muncii, şi conformitatea acestora cu legislaţia în vigoare;
  • Achiziţionarea mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii angajaţilor societăţii conform standardelor în vigoare;
  • Mediatizarea proiectului.
Valoarea totală a proiectului a fost de 80.880,30 lei din care valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din Fondul Social European a fost de 61.761,00 lei, valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din bugetul naţionale fiind de 10.899,00 lei, 8.220,30 lei reprezentând valoarea neeligibilă a proiectului.

COMUNICAT DE PRESĂ – LANSARE PROIECT

COMUNICAT DE PRESA – FINALIZARE PROIECT

Pentru a vizualiza anunţurile de participare la achiziţiile de furnizare / servicii / lucrări realizate în cadrul proiectului vă rugăm accesaţi link-ul următor

ANUNŢURI ACHIZIŢII FURNIZARE / SERVICII

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro