REŢEA DE SPRIJINIRE A FORMĂRII PROFESIONALE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR, MANAGEMENTULUI CALITĂŢII, TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR AL PERSONALULUI
OCUPAT ÎN DOMENIUL MEDICAL – RUXMED
(resurse umane – medical) – FSE POSDRU 2007-2013
 
 
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în oameni!

Proiectul ce se derulează în perioada 1 octombrie 2010 şi 31 martie 2013 este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a intreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” (Contract POSDRU/81/3.2/S/49706). Proiectul este implementat de către Asociația CREST în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, SC EXTRANET SRL, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Satu Mare, Colegiul Medicilor Satu Mare, Centrul de Ştiinţe în Medicină şi Sănătate al Universităţii din Debrecen – Ungaria.

Obiectivul general al proiectului este promovarea şi sprijinirea dezvoltării manageriale respectiv a creşterii gradului de adaptabilitate a personalului medical la nivel naţional. Pe termen lung, activităţile proiectului urmăresc dezvoltarea capacităţii interne a unităţilor sanitare de a-şi îmbunătăţi continuu propriul personal şi de a consolida procedurile interne de control şi dezvoltare a condiţiilor de muncă ale angajaţilor. De asemenea, se vor asigura premisele promovării noilor forme de organizare a muncii şi creşterii eficienţei în sistemul sanitar.

Beneficiarii proiectului sunt un număr de peste 12.000 persoane din sectorul sanitar, angajaţii din 60 de unitati medicale din Bucureşti şi 17 judeţe (Alba, Arad, Argeş, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Mehedinţi, Neamţ, Satu Mare, Sibiu, Sălaj, Timiş, Vrancea).

Activităţile proiectului vor fi:
  • Programe de formare în domeniile management, elaborarea ghidurilor şi protocoalelor de bună practică, elemente de promovare a formelor de organizare şi eficientizare a muncii, asigurarea sănatăţii şi securităţii la locul de muncă, controlul poluării şi protecţiei mediului în sectorul medical
  • Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, managementul calităţii în sectorul medical şi comunicarea instituţională, tehnologia informaţiei (IT), imagisticii prin rezonanta magnetică.
  • Schimburi de experienţă transnaţional
  • Mediatizare, campanie de informare şi conştientizare
Valoarea totală a proiectului este 18.862.040,00 lei din care valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din Fondul Social European este de 14.227.614,50 lei, valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din bugetul naţionale este de 2.510.755,50 lei, contribuţia eligibilă a beneficiarului este de 345.000,00 lei, 1.778.670,00 lei reprezentând valoarea neeligibilă a proiectului.

COMUNICAT DE PRESĂ – LANSARE PROIECT
COMUNICAT DE PRESĂ - IMPLEMENTARE DE PROIECT 2010-2011
COMUNICAT DE PRESĂ - IMPLEMENTARE DE PROIECT 2012
COMUNICAT DE PRESĂ - FINALIZARE PROIECT

Informaţii suplimentare despre proiect puteţi obţine la www.ruxmed.ro

Pentru a vizualiza anunţurile de participare la achiziţiile de furnizare / servicii / lucrări realizate în cadrul proiectului vă rugăm accesaţi link-ul următor:

ANUNŢURI ACHIZIŢII FURNIZARE / SERVICII / LUCRĂRI

ANUNŢURI ANGAJARI

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.