POD CULTURAL TRANSFRONTALIER PENTRU INCLUZIUNE SOCIALĂ
(social - cultural) – UNGARIA-SLOVACIA-ROMÂNIA-UCRAINA ENPI CBC PROGRAM 2007-2013
 
 
 
Proiectul care începe în 2013, va fi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul CBC ENPI 2007-2013 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina va fi implementat de Asociația CREST în parteneriat cu Asociaţia Stea şi Fundaţia Down Carei (România), Asociaţia ÉFOÉSZ din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria) şi Organizaţia Civilă pentru Dezvoltarea Turismului Rural şi Agroturism “In the Transcarpathian Valleys and Mountains” (Ucraina).
Proiectul are ca scop promovarea culturii tradiţionale transfrontaliere ca un mijloc pentru incluziunea socială a copiilor şi tinerilor defavorizaţi din România, Ungaria şi Ucraina.
Obiectivele specificae ale proiectului sunt următoarele:
 1. Dezvoltarea competenţelor de bază a 14 experţi/voluntari de la organizaţiile partenere pentru folosirea tehnologiei terapiei expresive prin artă ca instrumente terapeutice şi educaţionale lucrând cu copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale in prima pătrime a implementării proiectului;
 2. Îmbunătăţirea cooperării dintre organizaţii partenere pentru a realiza programe de dezvoltare personală pentru copii şi tineri defavorizaţi pe durata implementării proiectului;
 3. Facilitarea accesării a 50 de copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale la activităţi culturale şi educaţionale, descoperind multiculturalismul regiunii de graniţă România-Ungaria-Ucraina, în perioada ultimelor trei pătrimi de implementare a proiectului;
 4. Dezvoltarea abilităţilor artistice a 50 de copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale păstrând şi transmiţând elementele culturale tradiţionale timp de 4 luni ale proiectului;
 5. Promovaresa incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor defavorizaţi în regiunea transfrontalieră printr-o specială performanţă atristică realizată de 20 de copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale, în semestrul al doilea de implementare a proiectului;
 6. Creşterea conştientizării oamenilor şi în mod special a generaţiei tinere din comunităţile în legătură de cultura tradiţională din regiuniea transfrontalieră, în interval de 3 luni ale proiectului;
 7. Îmbunătăţirea rolului organizaţiilor partenere în promovarea incluziunii sociale şi a patrimoniului cultural regional, pe durata proiectului.
Grupul ţintă: 14 experţi/voluntari; 50 de copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale; 20 de voluntari şi 2000 de copii, tineri şi adulţi din comunităţile locale. Durata proiectului: 12 luni.
Activităţile principale: Proiecctul promovează înţelegerea interculturală şi incluziunea socială prin evenimente culturale şi invitaţii outreach. Activităţile sunt ample: cursuri de formare şi schimburi de experienţe transfrontaliere pentru persoane profesionale şi voluntari, programe de dezvoltare personală pentru copii defavorizaţi/cu nevoi speciale şivizite culturale transfrontaliere şi tabără, pentru a ajunge la comunităţi se vor organiza curse de performanţă artistice şi un Festival de Promovare al Patrimoniului Cultural Transfrontalier.
Rezultatele estimate: 14 experţi/voluntari de la organizaţille partenere formaţi în domeniul tehnologiei terapiei prin artă expresivă; 3 vizite; 3 vizite culturale transfrontaliere organizate pentru copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale; 50 de copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale şi la final 2000 elevi/studenţi şi educatori/profesori conştientizaţi despre multiculturalismul în regiunea de graniţăa tărilor România-Ungaria-Ucraina; 50 de copii şi tineri defavorizaţi/cu nevoi speciale cu abilităţi de viaţă şi abilităţi artistice dezvoltat; 1 tabără internaţională şi 1 festival organizat; 1 broşură cu elementele patrimoniale culturale transfrontaliere, promovate de copii şi tineri; şa final 300 de persoane din comunităţile locale conştientizaţi despre talentul copiilor şi tinerilor; 3 expoziţii de 200 de fotografii despre activităţile principale făcute de copii şi tinerii implicaţi în acest proiect; un parteneriat transfrontalier consolidat între ONG-urile partenere.

COMUNICAT DE PRESĂ – LANSARE PROIECT

COMUNICAT DE PRESĂ – FINALIZARE PROIECT

Scurtă descriere a activităţilor:

Proiectul a promovat înţelegerea interculturală şi incluziunea socială prin evenimente culturale şi iniţiative de sensibilizare. Activităţile au variat de la activităţi de formare şi schimb de experienţă transfrontalier pentru profesionişti şi voluntari, programe de dezvoltare personală pentru copii cu handicap / defavorizaţi, vizite culturale transfrontaliere şi tabără, pentru a ajunge la comunităţi prin intermediul unor turnee de spectacole artistice şi un Festival comun de promovare a patrimoniului cultural transfrontalier.

Training "Utilizarea tehnicilor de terapii prin arte expresive în cadrul unor programe de dezvoltare personală concepute pentru copii şi tineri în dificultate "

Această activitate a vizat dezvoltarea competenţelor de bază ale personalului / voluntarilor organizaţiilor partenere de a utiliza terapia prin teatru şi tehnici din alte arte expresive ca instrumente terapeutice şi educaţionale pentru a facilita dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi dezvoltare personală a copiilor şi tinerilor beneficiari de servicii sociale.
Aceste metode şi tehnici au fost alese pentru eficienta lor in a ajuta profesioniştii care lucrează cu copii şi tineri în a creşte impactul intervenţiei lor în facilitarea dezvoltării personale a beneficiarilor, construirea stimei de sine; dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare interpersonală; a capacităţii de gestionare a emoţiilor; reducerea agresivităţii şi anxietăţii; dezvoltarea deprinderilor de viaţă, rezolvarea de probleme, etc

Vizite transfrontaliere de schimb de experienţă şi ateliere de lucru

Aceasta a fost o activitate foarte importantă a proiectului având scopul de a consolida cooperarea între parteneri şi a asigurat premisele pentru:
 • schimb de experienţă şi dezvoltare a competenţelor profesionale;
 • identificarea şi promovarea elementelor de patrimoniu cultural transfrontalier comun;
 • construirea de noi programe de dezvoltare personală care au dezvoltat abilităţile de viaţă ale copiilor şi a tinerilor cu handicap sau defavorizaţi, astfel încât le-au produs o schimbare benefică pentru ei înşişi şi pentru comunităţile din care fac parte.
Participanţii au avut, de asemenea, posibilitatea de a face schimb de experienţă cu profesionişti din alte ţări, astfel şi-au dezvoltat abilităţile de a folosi terapia prin teatru şi alte arte expresive şi tehnicile bazate pe folosirea de elemente de patrimoniu cultural transfrontalier comun în activităţi educaţionale cu copii şi tineri. Schimbul de experienţă s-a referit, de asemenea, la metode şi programe folosite de către organizaţiile partenere pentru a stimula dezvoltarea personală a copiilor şi tinerilor şi a abilităţilor de viaţă a acestora.


Vizite culturale transfrontaliere

Vizitele culturale transfrontaliere au permis copiilor şi tinerilor implicaţi în proiect de a face cunoştinţă şi a afla despre tradiţiile culturale reciproce ale comunităţilor din care fac parte, de a descoperi elemente de patrimoniu cultural transfrontalier comun. Ei au descoperit reciproc patrimoniul cultural şi au identificat caracteristici comune, precum şi diferenţe.
Copiii şi tinerii au fost puşi în situaţia de a aplica şi de a exersa comportamentele învăţate în timpul activităţilor de dezvoltare a deprinderilor de viaţă la care au participat în cadrul organizaţiei lor. Acest lucru i-a ajutat să integreze modele de comportament învăţate, devenind abilităţi ale lor.


"Program de dezvoltare personală bazat pe elemente de patrimoniu cultural transfrontalier"

Obiectivul principal al acestei activităţi a fost de a facilita dezvoltarea personală a copiilor şi tinerilor din cadrul organizaţiilor partenere.
"Programul de dezvoltare personală bazată pe elemente de patrimoniu cultural transfrontalier", a ajutat copiii şi tinerii la:
 • Dezvoltarea auto-acceptării şi îmbunătăţirea conştiinţei de sine, auto-cunoaşterii şi stimei de sine;
 • Dezvoltarea inteligenţei emoţionale;
 • Dezvoltarea capacităţii de a se exprima rapid şi uşor;
 • Modelarea personalităţii lor;
 • Dezvoltarea constiintei despre patrimoniul cultural propriu şi cel transfrontalier din regiune;
 • Construirea sau reînnoirea identităţii;
 • Dezvoltarea percepţiilor lor vizuale şi reprezentări imaginaţiei lor creatoare;
 • Stimularea creativităţii, dezvoltarea punctelor forte sau talentelor;
 • Identificarea sau îmbunătăţirea potenţialului;
 • Îndeplinirea aspiraţiilor;
 • Îmbunătăţirea abilităţilor sociale, dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală, sociabilitatea, creşterea adaptării lor în societate;
 • Crearea unei stări afective tonice;
 • Reducerea tensiunii, agresivităţii şi anxietăţii;
Interacţiunea cu voluntari din comunitatea locală în cadrul "programului de dezvoltare personală bazat pe elemente de patrimoniu cultural transfrontalier" a ajutat copiii şi tinerii în dezvoltarea abilităţilor de construire de relaţii.
Această activitate a prevăzut construirea de spectacole artistice care au promovat elemente de patrimoniu cultural din regiunea transfrontalieră pe parcursul evenimentelor culturale organizate în fiecare comunitate şi în cadrul unui festival internaţional comun.


Spectacol artistic special pentru a promova incluziunea socială şi a combate discriminarea copiilor şi tinerilor dezavantajaţi

Asociatia STEA şi Fundaţia Down din Carei au organizat activităţi comune speciale pentru copii şi tineri din ambele organizatii pentru a dezvolta abilităţile lor de viaţă.
Copiii şi tinerii au fost puşi în poziţia de a aplica şi a exersa comportamentele învăţate în timpul programului de dezvoltare a deprinderilor de viaţă la care au participat în cadrul organizaţiei lor. Acest lucru i-a ajutat să integreze modelele de comportamente învăţate, transformându-le în abilităţi.
Interacţiunea cu alţi beneficiari de servicii sociale a avut un impact benefic asupra copiilor şi tinerilor contribuind la dezvoltarea simţului de responsabilitate şi autocontrolului.
Copiii şi tinerii au învăţat despre elemente specifice patrimoniului cultural.
Spectacolul construit cu copiii şi tinerii a fost un instrument excelent pentru promovarea incluziunii sociale şi combaterea discriminării copiilor şi tinerilor dezavantajaţi (minoritatea romă, persoane cu dizabilităţi).


Turnee de spectacole artistice

Fiecare partener a organizat un turneu la nivel local şi a prezentat spectacolul artistic construit de către copiii şi tinerii din diferite tipuri de instituţii şi organizaţii educaţionale şi sociale. Această activitate a avut mai multe scopuri:
 • a ajutat la dezvoltarea personală a copiilor şi tinerilor implicaţi
 • creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi mai ales a tinerei generaţii din comunităţile partenere, cu privire la cultura traditionala din zona transfrontalieră pentru a le transfera simboluri ale patrimoniului cultural.
Această activitate a creat legături între copiii cu dizabilităţi sau dezavantajaţi şi tinerii din organizaţii partenere şi din comunităţile locale, cu scopul de promovare a incluziunii sociale a acestora. Copiii şi tinerii au dobândit un grad crescut de conştientizare cu privire la propria lor cultură şi patrimoniul cultural din regiunea transfrontalieră, dezvoltând un sentiment de apartenenţă la comunitatea locală.
Aceste evenimente au pus în valoare talentul copiilor şi tinerilor handicap sau dezavantajaţi. Experienţa de a fi aplaudat şi apreciat de către public a oferit un sentiment de valoare personală, ducând la îmbunătăţirea stimei şi încrederii în sine.


Tabara şi Festival internaţional comun de promovare a partrimoniului cultural transfrontalier

O Tabara şi Festival internaţional comun de promovare a partrimoniului cultural transfrontalier au fost organizate în România cu copiii şi tinerii din cadrul tuturor organizaţiilor partenere, voluntari şi profesionişti implicaţi în proiect.
Programul de activitate al taberei a inclus: activităţi comune de arte expresive, folk-art, artizanat şi activităţi de promovare a patrimoniului cultural, activităţi de animaţie, jocuri şi sport, timp de repetitii pentru a pregăti spectacolele pentru festival, vizita obiectivelor culturale din Satu Mare.


Festivalul a fost organizat în cadrul taberei. Această activitate a dezvoltat stima de sine a copiilor şi tinerilor şi a avut scopul de a promova imagini pozitive ale copiilor şi tinerilor, subliniind talentele lor şi promovând mesaje de incluziune socială.
Festivalul a avut ca scop promovarea patrimoniului cultural şi natural, pentru a spori interesul tuturor membrilor comunităţii în păstrarea tradiţiilor şi încurajarea dialogului şi cooperării transfrontaliere. Publicul a descoperit patrimoniul cultural şi natural din regiunea transfrontalieră şi a identificarea caracteristici comune, precum şi diferenţele care există.