ABILITĂŢI PENTRU CALITATE ÎN SISTEMUL SANITAR LA UN NIVEL EUROPEAN
QUALIMED LLP-LdV-ToI-2012/RO/019 (medical - calitate) – PROGRAM DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII
 
 
 
Proiectul se derulează în perioada 12.2012-11.2014 şi este finanţat de Comisia Europeană prin Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, subprogramul Leonardo da Vinci, acţiunea Transfer de Inovaţie, implementat de Asociația CREST în parteneriat cu reprezentanţii naţionali europeni ai Organizaţiilor pentru Calitate din România, Ungaria şi Austria: Asociaţia Română pentru Calitate (România), Európai Minőségügyi Szervezet – Magyar Nemzeti Bizottság (Ungaria) şi Quality Austria – Trainings, Zertifierungs und Begutachtungs Gmbh. (Austria).
În ultimii ani lucrătorii din domeniul medical (white jobs) au întâmpinat dificultăţi de angajare. Acest sector necesită noi abilităţi şi noi locuri de muncă, inovarea este rapid implementată şi sistemele de educaţie şi training au nevioe de extinderea indentificării sectoriale şi anticiparea abilităţilor respectiv a sprijini schimbările ca acestea să fie capabile pentru a aborda această problemă şi să ajute lucrătorii să acceseze acele cursuri de care aceştia au nevoie.
Acest proiect sprijină transferul de inovaţii de la partenerii cu experienţă în domeniul: training educaţional vocaţional (TEV) în construirea managementului sanitar, în vedera construirii unei reţele la nivelul Europei pentru servicii sanitare de înaltă calitate şi eficiente, adaptă la politica sanitară şi strategia în sistemul sanitar a Uniunii Europene în spijinirea unui sistem sanitar dinamic.
Obiectivele specifice ale proiectului:
 • dezvoltarea modelelor operative şi instrumente care să permite structurii trainingului stabilirea unei procese eficiente de evaluare a necesităţilor cursurilor în domeniul: sistem de management al calităţii în domeniul sanitar;
 • dezvoltarea modelelor şi instrumentelor orientate special spre cursuri pentru sprijinirea actualizării continue a abilităţilor lucrătorilor în domeniul sanitar prin testarea programelor şi intrumentelor inovative bazate pe programe de curs specifice de dezvoltare a competenţelor în domeniul: sistem de management al calităţii în domeniul sanitar validat la nivel European;
 • Procese de implementare pentru inovarea cursului prin stabilirea unei reţele transnaţionale de furnizori TEV şi alţi stakeholderi în crearea cursurilor în domeniul sanitar şi scheme de certificare a absolvirii cursului de manager al sistemului de calitate în domeniul sanitar;
 • Testarea eficienţei modelelor în vederea transferului de bune practici inovative la nivel transnaţional şi implementarea instrumentelor de formare sprijinînd cooperarea între TEV şi lumea muncii.
Grupul ţintă şi stakeholderii interesaţi de rezultatele proiectului sunt:
 • angajaţi din spitale cu atribuţii în domeniul managementului calităţii;
 • formatori în domeniul managementului calităţii din sectorul sanitar;
 • organisme de formare profesională a adulţilor de la nivel national si internaţional;
 • universităţi şi instituţii de formare în domeniul sanitar de la nivel national si internaţional;
 • furnizori publici şi privaţi de servicii medicale la nivel national si international : spitale, clinici, etc.;
 • organisme profesionale din sectorul sanitar la nivel national si international : OAMGAMR, Colegiul Medicilor din România, etc.;
 • organisme de certificare / acreditare în domeniul managementului calităţii la nivel naţional şi internaţional;
 • alte organisme din sectorul sanitar: sindicate, organisme de sănătate publică, etc.
Rezultatele finale ale proiectului sunt următoarele:
 • Instrumentul în vederea analizei necesităţilor în domeniul aprobat;
 • Raport comparativ cu privire la necesităţile de formare şi competenţele în cele trei ţări partenere;
 • Material didactic pentru formare profesională QSMH;
 • schemă de competenţe specifice pentru QSMH şi schemă de certificare a competenţelor la nivel european
Impactul pe termen lung al proiectului constă în dezvoltarea unitară a oportunităţilor de formare profesională în domeniul managementul calităţii în instituţii sanitare publice prin implicarea diferiților stakeholderi în transformarea educației și formării profesionale (EFP) şi a sistemelor de calificare pentru a răspunde mai bine necesităţilor angajaţilor din sistemul sanitar cu focalizare pe dezvoltarea sistemelor de formare bazate pe competenţe. Acest proiect dezvoltă cursurile de formare în domeniul sistemelor de management al calităţii, urmărind priorităţile Uniunii Europene pentru a crea sisteme de formare noi, programe noi dedicate sprijinirii Agendei pentru noi abilităţi şi locuri de muncă.

COMUNICAT DE PRESĂ – LANSARE PROIECT

COMUNICAT DE PRESĂ - IMPLEMENTARE PROIECT

COMUNICAT DE PRESĂ - ACTIVITATE DE TRANSFER KNOW-HOW

COMUNICAT DE PRESĂ - ACTIVITATE DE TRANSFER AL INOVAŢIEI ŞI TRANSFER ÎN MEDIU NOU

COMUNICAT DE PRESĂ - FINALIZARE PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - FINALIZARE PROIECT

Rezultatele create în cadrul proiectului pot fi descărcate gratuit de către orice persoană interesată:
PLIANT QUALIMED
AFIS QUALIMED
Dacă sunteţi interesaţi de proiect, aveţi întrebări sau sugestii de îmbunătătăţire a formării în domeniul managementului calităţii nu ezitaţi să ne contactaţi!
Persoană de contact KAZAMER Andrea - coordonator de proiect. Adresa poştală: România, 440069 Satu Mare, Str.Alexandru Odobescu Nr.50. Telefon/Fax: +40-261-877770 sau +40-261-877771.
Feedback proiect Qualimed - LLP-LdV-ToI-2012/RO/019
Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Învăţare pe toată durata vieţii 2007-2013, Leonardo da Vinci, Transfer de Inovaţie.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. Aceasta nu poate fi făcută răspunzătoare în nici un fel de modul în care acest material este folosit.