RESURSA UMANA ANGAJATA – CALIFICARE IN FOSTELE ZONE INDUSTRIALE – RUXIND
 
 
 
Proiectul ce se derulează în perioada 30 martie – 31 decembrie 2015 este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3.„Acces si participare la FPC” (Contract POSDRU/182/2.3/S/152784). Proiectul este implementat de către Asociația CREST în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu” din Satu Mare.

Obiectivul general al acestui proiect il constituie implementarea unor masuri integrate si inovative destimulare a participării angajaţilor din zonele foste industrializate la programe actractive de calificare şi recalificare in regiunile Nord-Vest, Centru şi Sud-Est.

Proiectul propune o serie de actiuni personalizate pentru dezvoltarea de programe de formareprofesională continuă atractive, specifice unor nevoi concrete în meseriile de ingrijitoare bolnavi ladomiciliu şi confectioner produse textile care pot fi valorificate în zonele foste industrializate, în care seimpune pe de o parte dezvoltarea de noi sectoare economice respectiv asigurarea conditiilor necesaredezvoltării unor servicii de ingrijire medicale specializate pentru pacientii cu boli cerebrovasculare şi cunevoi de ingrijire paleativa. Aceste actiuni vor fi adresate catre cel putin 320 de persoane angajate din regiunile miniere,monoindustriale şi cu rata de somaj cu 20% mai mare decat media nationala. Activităţile proiectului vor fi:
  • cursuri de calificare 2 cu o durata de 720 ore: Îngrijitoare bolnavi la domiciliu; Confecţionerproduse textile,
  • schimburi de experienţă privind organizarea şi derularea programelor FPC la nivelul celor 3 regiuni,
  • Procese de implementare pentru inovarea cursului prin stabilirea unei reţele transnaţionale de furnizori TEV şi alţi stakeholderi în crearea cursurilor în domeniul sanitar şi scheme de certificare a absolvirii cursului de manager al sistemului de calitate în domeniul sanitar;
  • mediatizare, campanie de informare şi conştientizare.
Valoarea totală a proiectului este 3.802.725,00 lei din care valoarea eligibilă a finanţării nerambursabileacordată din Fondul Social European este de 3.613.953,25 lei, valoarea eligibilă a finanţăriinerambursabile acordată din Bugetul Naţional este de 111.771,75 lei, contribuţia eligibilă a beneficiaruluieste de 77.000,00 lei.

COMUNICAT DE PRESĂ – LANSARE PROIECT

Informaţii suplimentare despre proiect puteţi obţine de la www.ruxind.ro.

Pentru a vizualiza anunţurile de participare la achiziţiile şi angajările realizate în cadrul proiectului vă rugăm accesaţi link-ul următor:

ANUNTURI ACHIZITII

ANUNTURI ANGAJARI

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.